22 april, 2020

Nordion Energi deltar i EU-studie för nettonollutsläpp 2050

Idag lanserades studien ”Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050” av det europeiska konsortiet Gas for Climate, där Nordion Energis deltar genom dotterbolaget Swedegas.

Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050 är en färdplan som visar hur gasmarknaden i Europa ska göras fossilfritt fram till 2050. Färdplanen släpptes idag av Gas for Climate, som är ett konsortium bestående av ledande gasinfrastrukturbolag och branschföreningar inom den europeiska gassektorn.

Fyra rekommendationer till nettonollutsläpp 2050

Studien belyser vilka frågor och investeringar som behöver prioriteras på den klimat- och energipolitiska agendan för att möjliggöra nettonollutsläpp till 2050.

Totalt sammanfattar studien fyra rekommendationer som ska påskynda reduceringen av utsläpp, skapa arbeten inom EU samt ge industrier inom EU ett önskat försprång på den globala marknaden. Rekommendationerna i studien styrks även av EU-kommissionens åtgärdspaket Den Gröna Given (European Green Deal), som lanserades i slutet av 2019.

Sverige en förebild

I Sverige har utvecklingen för biogasen varit stabilt positiv. 23 procent handlad grön gas har vi idag i vårt gasnät.

  • En fjärdedel av den handlade gasen är idag grön. Och trenden visar att kunderna efterfrågar allt mer grön gas. Det är såklart roligt och något vi ska vara stolta över. Men vi är inte nöjda. Vi arbetar ständigt med att stimulera biogasens utveckling, både lokalt och i vår omvärld. Gas for Climate är ett exempel på hur vi är med och stärker biogasens och vätgasens betydelse inom EU, säger Hans Kreisel, VD Nordion Energi.

Läs vidare om färdplanen

Gas for Climate gav idag ut ett pressmeddelande i samband med att färdplanen lanserades.

Du kan läsa mer om Gas Decarbonisation Pathway 2020-2050 här!

Tillbaka till nyheter 2020