29 januari, 2020

Gasbranschens färdplan nu lanserad

Idag lanserades gasbranschens färdplan, framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen, som tagits fram genom branschorganisationen Energigas Sverige, visar att energigaserna spelar en viktig roll i energi- och klimatomställningen.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att göra verklighet av denna vision presenterar ett antal branscher sina färdplaner för att bli fossilfria eller klimatneutrala till 2045 samt vilka regerings- eller riksdagsbeslut som behöver tas för att nå dit.

Lanseringen av gasbranschens färdplan ägde rum under ett frukostseminarium med paneldiskussion. Där deltog Nordion Energi tillsammans med representanter från Fossilfritt Sverige, Energigas Sverige, Gasnätet Stockholm och Gasum. Även de energipolitiska talespersonerna för centern, miljöpartiet, socialdemokraterna samt moderaterna deltog vid lanseringen.

”Ni behövs för det fossilfria Sverige”, sa Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och riktade sig till aktörerna i gasbranschen. Han menade att gasen kan lösa flera av de stora samhällsutmaningarna.

Energigaserna spelar en viktig roll i energi- och klimatomställningen och gasbranschens färdplan innehåller konkreta vägval och delmål för att lyckas. Målet är att samtliga energigaser som används i Sverige är helt fossilfria senast 2045. För att produktionsmålet för biogasen ska nås måste regering och riksdag fatta beslut som skapar rätt förutsättningar, på samma sätt som har skett för vindkraften och solcellerna. Bland annat behöver man genomföra Biogasmarknadsutredningens förslag om ett nationellt mål för biogas och andra förnybara gaser. Fortsatt skattebefrielse på biogas samt produktionspremier behövs också. Dessa åtgärder är avgörande för att stimulera investeringar i svensk biogasproduktion.

Under paneldiskussionen påpekade Hans Kreisel, vd Nordion Energi, att synen på energisystemet behöver vidgas. Sverige står inför stora utmaningar med flexibilitetsfrågan och där sektorkoppling är en lösning på utmaningen. Att de systemansvariga inom el- och gassektorn, föreslog han, planerar långsiktigt ihop är ett sätt att få till ett bredare systemtänk. Vi behöver helt enkelt se energisystemet som en helhet där gas ingår som en naturlig del tillsammans med andra energislag.

För att läsa färdplanen i sin helhet, besök Energigas Sveriges websida.

Tillbaka till nyheter 2020