02 mars, 2017

Gasbranschen förbereder för mer förnybart

Allt mer biogas kommer att matas in på det svenska gasnätet, helt i linje med utvecklingen mot mer förnybar energi. Därför investerar branschen för att hantera en varierande gaskvalitet.

Hittills har nästan all naturgas i det svenska systemet sitt ursprung i de danska gasfälten i Nordsjön. Därmed har gaskvaliteten hållits på en jämn nivå. Värmevärdet, det vill säga hur stor energi som utvecklas vid förbränning, har varit stabilt.

-Swedegas och andra aktörer på gasmarknaden har som mål att allt mer förnybar biogas ska matas in på stamnätet för gas. Men med mer biogas eller gas från andra delar av Europa i gasnätet kan värmevärdet variera. För att hantera detta har branschen enats om gemensamma regler för hur värmevärdet bestäms. Detta kan exempelvis göras genom ett avancerat beräkningssystem - Quality Tracker - som implementerades för stamnätet för gas vid årsskiftet, säger Johan Zettergren, VD Swedegas.

Med hjälp av Quality Tracker kan gasen följas i stamnätet och kvaliteten kan mätas vid varje enskild uttagspunkt. Det ger en mer korrekt slutavräkning och det blir enklare att identifiera eventuell felmätning. Systemet erbjuder också tjänster som gör det möjligt för kunder att optimera sin energianvändning. Med hjälp av Quality Tracker kan även Energimyndighetens krav på kontroll av försörjningstrygghet mötas ännu bättre.

– Branschens gemensamma arbete och investeringar har resulterat i en flexibel gasinfrastruktur som kan hantera gas med olika ursprung. Det är också en del i vår långsiktiga strävan efter att få in mer biogas i det svenska gassystemet, säger Maria Malmkvist, VD i branschorganisationen Energigas Sverige.

Swedegas AB
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar på att utveckla infrastruktur även för biogas och flytande naturgas (LNG).

 

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas AB, telefon +46 70-622 76 06, e-post: saila.horttanainen@swedegas.se

Tillbaka till nyheter 2017