22 november, 2016

Debattartikel i GP - Gynna gasbilar i nya bonus-malus-systemet

Att ta fram en nationell biogasstrategi och att ändra förslaget till bonus-malus-system så att verklig klimatnytta gynnas genom biogasbilar, är två viktiga steg för att utveckla framtidens hållbara drivmedel, skriver bland andra Maria Malmkvist, Energigas Sverige.

Riksdagsledamoten och ordförande för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson-Smith (MP) skriver att fler måste tanka biogas för att vi ska nå klimatmålen. Det är glädjande att en rikspolitiker av Svensson-Smiths dignitet sjunger biogasens lov och efterlyser utveckling av gasinfrastruktur. För att nå riksdagens ambitiösa mål om fossilfrihet i transportsektorn till år 2030 kommer alla typer av bränslen som ersätter bensin att behövas. Därför måste också politiska förslag, som bonus-malus-systemet (förändrad fordonsbeskattning som främjar miljöbilar), ändras så att även biogasbilar gynnas i framtiden.

Världsledande på biogas

Sverige är världsledande på biogas. Över 70 procent av fordonsgasen består av biogas som bland annat utvinns ur avfall och restprodukter – det perfekta exemplet på en cirkulär ekonomi. Jorden och skogen är också viktiga resurser för att dagens biogasproduktion ska bli storskalig. Demonstrationsanläggningar som Gobigas i Göteborg är i detta sammanhang en viktig satsning som borde följas av fler initiativ som tar tillvara på potentialen hos biogas.

Det är heller ingen tillfällighet att anläggningar som Gobigas liksom Jordberga i Skåne har byggts just i Sydvästsverige – här finns sedan länge en fungerande gasinfrastruktur. Den har dels varit en förutsättning för en växande fordonsgasmarknad, dels bidragit till att industriföretag kunnat fasa ut sina oljeprodukter.

Men mer måste till om vi ska stötta biogasen inom bland annat transportsektorn. Bland annat behöver regeringen ta fram en nationell biogasstrategi så att marknaden vågar investera. Här har branschen tagit fram ett åtgärdsprogram om ett nationellt mål för användningen om totalt 15 TWh biogas till år 2030 som branschen bedömer som fullt realiserbart. Med en nationell strategi kan biogasen bli ett av de viktigaste förnybara bränslena för fossilfria vägtransporter.

Gasbilar måste få en bonus

Förslaget till ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon för att främja fler miljöbilar ligger nu på regeringens bord. Det så kallade bonus-malus-förslaget leder åt helt fel håll eftersom det ensidigt gynnar elbilar. Bilar som drivs med förnybara drivmedel, som biogas, får sämre förutsättningar än i dag. För att utveckla den svenska biogasmarknaden måste förslaget korrigeras så att gasbilar får en bonus i modellen.

Vi har här stora möjligheter att utveckla och kommersialisera ny teknik för att minska vår klimatpåverkan. Det kan samtidigt resultera i fler jobb och ökade exportinkomster. Men branschen väntar på konkreta resultat från regeringen för att våga ta långsiktiga investeringsbeslut. Att ta fram en nationell biogasstrategi och att ändra förslaget till bonus-malus, så att verklig klimatnytta gynnas genom biogasbilar, är två viktiga steg för att utveckla framtidens hållbara drivmedel.

 

Energigas Sverige

Swedegas

Göteborg Energi

E.ON Gas

FordonsGas Sverige

Westport

 

Debattartikel i GP 2016-11-22.

Tillbaka till nyheter 2016