04 december, 2018

Gasbarometern: Fortsatt hög andel biogas i stamnätet

Gasbarometern har uppdaterats med nya siffror för kvartal 3. Även för det här kvartalet har andelen biogas i stamnätet för gas ökat och ligger nu på 20,2 procent. Inkluderas den biogas som levereras via de distributionsnät som är anslutna till stamnätet, uppgår den totala biogasandelen till 24,9 procent.

Tillbaka till nyheter 2018