06 mars, 2019

Gasbarometern 2018 – fördubbling av andelen biogas i gasnätet!

Biogasen har utvecklats mycket starkt i Västsverige under 2018. Andelen biogas i Swedegas stamnät ökade från 10 till 20 procent! Många företag och privatpersoner har alltså aktivt valt biogas för att man vill bidra till ett mer hållbart samhälle.
– Vi är väldigt glada över den positiva utvecklingen. För att den ska hålla i sig måste dock politiken ge biogasen långsiktiga och goda förutsättningar för att växa, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas.

Gasbarometern mäter hur mycket biogas som konsumeras av kunder som är anslutna till det västsvenska gasnätet, som består av stamnätet och ett antal distributionsnät. Andelen biogas i stamnätet har fördubblats mellan 2017 och 2018 och ligger nu strax över 20 procent. Om distributionsnäten räknas in, är andelen biogas hela 23,5 procent – nästan en fjärdedel!

Biogas är en unik tillgång för samhället. Den är en del av ett slutet kretslopp där matavfall, avloppsvatten och restprodukter ger förnybart drivmedel, el, värme samt bränsle och råvara till industrin. Samtidigt kan rötresten bli till biogödsel. Därför blir biogasen allt mer intressant för många företag, exempelvis inom livsmedelsindustrin, som har som mål att bli fossilfria.

Den ökade efterfrågan på biogas har kunnat tillgodoses av en ökad produktion på biogas i andra europeiska länder, exempelvis Danmark. Utvecklingen i Danmark har gjort att många privatpersoner och företag längs gasnätet kan välja ett förnybart bränsle.

– Ska den här utvecklingen hålla i sig måste vi också kunna nyttja den unika potential som finns för biogasproduktion i Sverige. Vi har stora förhoppningar på regeringens utredning om biogasmarknaden, att man presenterar slutsatser och förslag till styrmedel som ökar biogasens möjligheter att bidra till fossilfrihet, säger Johan Zettergren.

Dessutom krävs att hinder i vissa regelverk röjs undan av regering och riksdag. I exempelvis EU:s system för handel med utsläppsrätter, elcertifikatsystemet och när reservkraft ska upphandlas under kalla vintrar, godkänns inte biogas som hållbar om den samdistribueras med naturgas i gasnät.

Eftersom biogas och naturgas är identiska i sin kemiska sammansättning kan de användas och transporteras i samma gasledning. Precis som el från både förnybara och fossila källor transporteras i samma elnät.

Möjligheten att samdistribuera i gasnätet är en av nyckelfaktorerna för att ännu fler svenska industrier och hushåll får tillgång till biogas. Tillsammans med långsiktiga förutsättningar för biogasen i Sverige och tillförlitliga handelsvägar i Europa blir den en betydelsefull del av den förnybara energimixen.

Swedegas bidrar till den biogasmarknadsutredning som regeringen har tillsatt och ser fram emot att gasnätet långsiktigt ska fortsätta att bidra till en hållbar och säker energiförsörjning.

 

För mer information; saila.horttanainen@swedegas.se, chef Kommunikation och Hållbarhet, 070-622 76 06, eller hanna.paradis@swedegas.se, affärsutvecklare förnybar gas,
031–43 93 19.

 

Fakta

Gasbarometern Swedegas har skapat Gasbarometern för att kunna presentera hur andelen biogas utvecklas i det svenska stamnätet för gas. Målet är 30 procent förnybar gas till 2030 och 100 procent till 2050. Initiativet genomförs tillsammans med de aktörer som handlar med gas i stamnätet; Göteborg Energi, Modity, E.ON, Ørsted och Axpo. Gasbarometern ska ge svar på hur stor andel av gasen som handlas som är biogas och vilka sektorer som efterfrågar den – samtidigt som det blir en barometer på hur olika marknadsåtgärder och politiska beslut påverkar efterfrågan.

Läs mer om Gasbarometern här.

Tillbaka till nyheter 2019