27 oktober, 2020

Pressmeddelande: Gasbarometern visar fortsatt stabil ökning av andelen biogas i stamnätet

Efter flera år av stadig ökning av andelen biogas i det svenska stamnätet för gas är det första halvåret 2020 inget undantag. Andelen uppgår till 28,6% och är en positiv utveckling jämfört med 2019 års mätning (23,4% över året).

Biogasen är en viktig komponent i energiomställningen och bidrar också med andra samhällsnyttor. De sex första månaderna under 2020 visar en stabil ökning av andelen biogas i stamnätet, som ägs av Nordion Energi.

Utvecklingen pekar på att allt fler väljer gröna energikällor. Gasnätet är en viktig del i Sveriges energiomställning och är det effektivaste sättet att transportera förnybar gas, säger Saila Horttanainen, chef Kommunikation och Hållbarhet på Nordion Energi. - Vi hoppas nu att de presenterade förslagen från Gasmarknadsutredningen kommer genomföras och bidra till att fler företag och industrier väljer biogas som ett led i att uppnå sina klimatmål.

Sedan mätningarna startade år 2016 har efterfrågan på biogas ökat stadigt. Andelen biogas ökar inte bara i stamnätet utan också i hela det västsvenska gasnätet (stamnätet samt distributionsnäten). 2019 var andelen biogas i det västsvenska nätet 26,2 % och för det första halvåret 2020 är den 32,2%. En utveckling som visar att biogasen är en viktig energikälla för flera aktörer i södra och västra Sverige.

 

Utveckling av biogasandel 2016-2020:

Om Gasbarometern

Gasbarometern är ett verktyg för att kunna redovisa hur andelen biogas utvecklas i det svenska stamnätet för gas. Gasbarometern ger svar på hur stor andel av gasen som handlas är biogas och vilka sektorer som efterfrågar den – samtidigt som det blir en barometer på hur olika marknadsåtgärder och politiska beslut påverkar efterfrågan.

Gasbarometern genomförs tillsammans med de aktörer som handlar med gas i stamnätet: Göteborg Energi, Modity, E.ON, Ørsted och Axpo. 

Mer information om Gasbarometern hittar du här

 

Tillbaka till nyheter 2020