14 oktober, 2019

Gasbarometern: Relativt stabil andel biogas i näten

Under de två första kvartalen av 2019 har andelen biogas i nätet sjunkit något men håller sig ganska stabil sett över en ettårsperiod.

Gasbarometern har uppdaterats med första hälften av 2019. Under denna period har andelen biogas i nätet gått ner något men håller sig ganska stabil över en ettårsperiod.

Hanna Paradis, Affärsutvecklare på Swedegas, förklarar

Biogaskunderna kopplade till nätet håller sig till förnybart trots allt större konkurrens om gasen. Nu krävs nya reformer för att ytterligare öka nivån. Det är viktigt att biogasmarknadsutredningen levererar lösningar på en ökad svensk produktion och att de större industrierna får möjlighet att räkna in biogas inom EU-ETS-systemet.

Biogasandelen är vid denna periods slut 16,7 % i stamnätet och 19,8 % i hela det västsvenska gasnätet (stamnät och distributionsnät).

Läs mer om Gasbarometern här!

Tillbaka till nyheter 2019