29 maj, 2018

Gasbarometern: Nytt initiativ driver utveckling av förnybar gas

Efterfrågan på biogas fortsätter att växa inom svensk industri och till transportsektorn. Som ett steg i att påskynda utvecklingen av förnybar gas tar Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, nu initiativ till att mäta hur användningen av biogas utvecklas i stamnätet. Initiativet, Gasbarometern, genomförs tillsammans med branschen och ska ge svar på hur mycket biogas som används och hur efterfrågan i olika sektorer utvecklas.

Gasbarometern visar att användningen av biogas har ökat kontinuerligt de senaste åren. Under 2017 uppgick andelen biogas i Swedegas nät till 10,4 procent, dvs en tredubbling jämfört med 2016 (3,6%) Prognosen för 2018 visar att användningen av biogas kommer att fortsätta öka.

Målet för Swedegas är att nå 30 procent förnybar gas till år 2030 och 100 procent förnybar gas till år 2050. 

"Syftet med initiativet är flera. Dels vill vi skapa transparens när det gäller att visa utvecklingen för biogasen i Sverige, dels vill vi visa att det sker en successiv omställning av gasnätet i linje med våra ambitioner." säger Johan Zettergren, VD Swedegas.

Sverige är idag världsledande på biogas och 86 procent av fordonsgasen bestod 2017 av biogas, som utvinns ur avfall och restprodukter. Att biogasen växer i Sydvästsverige är ingen tillfällighet då det i regionen sedan 80-talet finns en fungerande gasinfrastruktur. Den har varit en förutsättning för en växande fordonsgasmarknad, men har också bidragit till att industriföretag kunnat fasa ut sina oljeprodukter. Eftersom biogas och naturgas har samma kemiska sammansättning är det fysiskt möjligt att använda gasnäten för distribution av både gastyperna samtidigt.

"Swedegas infrastruktur gör det möjligt att tillgodose kundernas efterfrågan på förnybar gas, eftersom den fungerar lika bra för biogas som för naturgas. Därför kan biogasen också öka successivt och skapa mervärde för kunderna samtidigt som den bidrar till klimatnytta", fortsätter Johan Zettergren.

Medvetna konsumenter efterfrågar mer förnybart

Ett av de företag som deltar i Gasbarometern är energiföretaget Ørsted som ser en ökande efterfrågan på biogas inom framför allt livsmedelsindustrin. Det i sin tur beror på att allt fler medvetna konsumenter efterfrågar hållbara lösningar. Santa Maria och Liba-bröd är exempel på företag som bytt från naturgas till biogas. Ett annat uppmärksammat exempel är Carlsbergs bryggeri i Falkenberg som drivs helt av biogas och förnybar el.

"Vi ser en ökad efterfrågan inom industrin generellt, vilket vi naturligtvis är glada för då vår vision är att tillsammans med våra kunder skapa en värld som enbart försörjs med förnybar energi. Med det vill vi inspirera fler företag att göra hållbara val”. säger Carolina Wistén, VD, Ørsted Sverige.

Fakta Gasbarometern Swedegas lanserar Gasbarometern för att kunna presentera hur andelen biogas utvecklas i det svenska stamnätet för gas. Målet är 30 procent förnybar gas till 2030 och 100 procent till 2050. Initiativet genomförs tillsammans med de aktörer som handlar med gas i stamnätet; Göteborg Energi, Modity, E.ON, Ørsted och Axpo. Gasbarometern ska ge svar på hur stor andel av gasen som handlas är biogas och vilka sektorer som efterfrågar den – samtidigt som det blir en barometer på hur olika marknadsåtgärder och politiska beslut påverkar efterfrågan.

Fakta Swedegas Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och flytande naturgas (LNG). Företaget vare sig producerar eller handlar med gas.

För mer information; saila.horttanainen@swedegas.se, Chef Kommunikation och Hållbarhet, 07062276 06

Tillbaka till nyheter 2018