27 november, 2018

Premiär för bunkring av förnybar gas i Swedegas anläggning i Göteborgs hamn

Donsörederiet Terntank är först ut att tanka flytande gas vid Swedegas nya anläggning i Göteborgs hamn. Vid premiären bunkrades inte bara flytande naturgas, LNG, utan även flytande biogas, LBG – producerad i Lidköping.
– Det är ett genombrott att kunna erbjuda svensk sjöfart den här unika möjligheten att inte bara ställa om till LNG, utan också successivt öka andelen förnybar gas, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas som äger och driver anläggningen.

Med flytande gas som bränsle tar sjöfarten ett stort steg framåt i omställningen från olja till att använda mer miljösmarta alternativ. LNG (flytande naturgas) är i dagsläget det renaste tillgängliga marina bränslet, tack vare de låga utsläppen.

 

Anläggningen är den enda av sitt slag i Sverige. Den är flexibel och redan från början byggd för att kunna hantera både LNG och LBG, som till sin kemiska sammansättning är i stort sett identiska.

– LNG är första steget. Att gradvis öka mängden biogas är fullt möjligt då teknik och infrastruktur fungerar lika bra för båda gaserna, säger Tryggve Möller, vd för Terntank Ship Management, som investerat i LNG-drivna fartyg, som chartras av NEOT. – Vi är tacksamma för att få arbeta med företag som driver utveckling för en renare sjöfart.

Till premiärbunkringen levererades både LNG:n och LBG:n av det norska företaget Barents NaturGass, som har lång erfarenhet av gasdistribution.

– Vi ser fram emot att vara en del av denna unika lösning där vi kan erbjuda kunderna både LNG och LBG, säger Gudrun Rollefsen, vd för Barents NaturGass.

LBG:n har producerats vid FordonsGas anläggning i Lidköping.

– Ett grönt energiskifte är på gång även på marinsidan och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger Emil Glimåker, vd för FordonsGas.

 

Tidseffektiv bunkring

Anläggningen är den första i Sverige där fartyg kan bunkra från en fast rörledning, samtidigt som de lastar och lossar sina produkter, vilket sparar tid i hamnen. 2015 införde Göteborgs Hamn en miljörabatt för att öka antalet anlöp av fartyg med LNG i tanken.

– Rabatten har starkt bidragit till att många aktörer vågat ta LNG-steget. Vi vill fortsätta stötta den utvecklingen och förlänger därför rabattperioden med ytterligare två år till 2020, säger Jill Söderwall, Vice President Business Area Energy, Göteborgs Hamn.

Sjöfartens omställning engagerar många i branschen, särskilt i Sverige som har en av världens klimatsmartaste handelsflottor. LNG och LBG kommer att spela en viktig roll i omställningen.

– Jag hoppas att gasleverantörer får upp ögonen för sjöfarten som en intressant användare, och att tillgången på förnybar gas ökar. Varje enskilt steg mot allt hållbarare transporter är viktigt, säger Johan Zettergren.

För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, +46 70 622 76 06

 

Fakta

LNG/LBG. Med LNG, flytande naturgas, minskar utsläppen av svaveldioxider och partiklar med 99 procent, vilket ger renare luft och havsmiljö. Dessutom minskar halterna av kväveoxid kraftigt, cirka 90–95 procent. Koldioxidutsläppen minskar med cirka 25 procent jämfört med konventionellt marint bränsle. LBG, flytande biogas, är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av bland annat organiskt avfall. Det ger inte några nettoutsläpp av koldioxid. 

Stöd från EUEU har gett LNG Göteborg så kallad PCI-status, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras.

Swedegas investerar i smart gasinfrastruktur samt äger och driver gasnätet längs västkusten. Bunkringsanläggningen i Göteborgs Hamn hanterar både flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG). Swedegas verkar för att 30 procent av energin i företagets system ska vara förnybar år 2030. Gasbarometern visar att redan idag uppgår andelen förnybar gas i stamnätet till 18,6 procent (kvartal 2, 2018).

Rederiet Terntank grundades 1958 på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Med en modern, miljövänlig flotta av tankfartyg arbetar Terntank i nära samarbete med kunderna. 2016 levererades Terntanks första LNG-drivna fartyg och idag har rederiet fyra sådana fartyg.

NEOT (North European Oil Trade) är ett bränsleförsörjningsföretag med fokus på Östersjöregionen. Företaget levererar cirka 7 miljarder liter bränsle per år till Finland, Sverige och Norge. De stora nordiska bensinstationskedjorna St1, Shell och ABC får sina bränslen från NEOT. Dessutom tillhandahåller bolaget olja för uppvärmning av bostäder och företag samt bränslen för sjöfart och flygindustrin.

Barents NaturGass förser fartyg och industrier med naturgas och LNG. Barents NaturGass har kunder i hela Skandinavien och ingår i gruppen Broadview Energy Solutions, som arbetar med LNG-distribution i hela Europa. Barents Naturgass levererar LNG/LBG till Swedegas anläggning.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil. Totalt passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs Hamn. Sedan 2015 ger Göteborgs Hamn miljörabatt på hamnavgiften till fartygs som drivs med LNG.

FordonsGas är en del av Air Liquide Group. Genom företagets växande nätverk av mer än 40 energistationer vill man öka såväl andelen biogasdrivna resor som transporter. Air Liquide är Sveriges enda tillverkare av flytande biogas (LBG).

Tillbaka till nyheter 2018