05 maj, 2021

Nordion Energi satsar på elnät i Falköping

Nordion Energi och Solör har idag slutfört förhandlingarna kring Falbygdens Energi.

Fjärrvärme och stadsnät följer med till Solör Bioenergi, medan energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi fortsätter att driva verksamheten inom elnät. Det är också elnätsverksamheten som behåller namnet Falbygdens Energi.

17 000 kunder i Falköping med omnejd får idag sin el via Falbygdens Energi. En stor del av elen kommer redan idag från vindkraft, och investeringarna i nätet har fokus på att förbereda för alltmer förnyelsebar elproduktion som vind och sol. Företaget har 30 medarbetare och omsätter drygt 150 miljoner kronor inom elnätsverksamheten.

Infrastruktur spelar en avgörande roll i energiomställningen nu när allt fler kunder ställer om till förnybart. Förvärvet av Falbygdens Energi är ytterligare ett steg på vägen för att kunna vara en drivande aktör i omställningen, säger Hans Kreisel, VD i Nordion Energi.

Genom förvärvet av Falbygdens Energi breddar Nordion Energi sitt erbjudande till att nu också omfatta distribution av el. Koncernen består sedan tidigare av Weum, landets största gasdistributör och Swedegas, som äger och driver stamnätet för gas i sydvästra Sverige.

Nordion Energi har 40 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll. Målet är att driva energiomställningen mot ett samhälle med 100% grön energi. Nordion Energi har cirka 110 anställda och omsätter 810 miljoner kronor.

Läs mer om Falbygdens Energi här. 

 

 

Tillbaka till nyheter 2021