28 oktober, 2020

Pressmeddelande: Nordion Energi tar ytterligare ett kliv mot 100% grön energi och ansluter till europeisk vätgasallians

Som en del i arbetet mot ett hållbart samhälle är Nordion Energi nu en del av European Clean Hydrogen Alliance, ett initiativ från EU-kommissionen för att driva implementeringen av EUs vätgasstrategi. Vätgasen kommer att spela en avgörande roll i omställningen av energisystemet och möjliggöra för många sektorer i samhället att nå sina klimatmål.

European Clean Hydrogen Alliance har en nyckelroll i Europas energiomställning efter EU-kommissionens utspel om kraftfulla investeringar i vätgasen framåt. Ett viktigt initiativ där Nordion Energi tillsammans med nästan 600 andra aktörer inom näringsliv, politik och samhälle ska driva på utvecklingen.

 Gasen är en avgörande pusselbit för att göra energiomställningen möjlig i Sverige och i Europa och för att nå målet om netto noll utsläpp, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi. - Vi ser därför värdet av att vara en del av European Clean Hydrogen Alliance och driva på så att relevanta investeringar genomförs inom till exempel sektorkoppling. 

För att bygga ut vätgassystemet krävs stora investeringar. Cirka 430 miljarder euro beräknas vara nödvändiga för att bygga en konkurrenskraftig europeisk marknad och för att Europa ska placera sig som världsledande inom området. European Clean Hydrogen Alliance är en viktig del i detta arbete.

Vätgasen beskrivs som en avgörande del i omställningen till ett emissionsfritt samhälle. Den är fri från koldioxidutsläpp, och erbjuder flera användningsområden: energilagring, drivmedel för tunga fordon, energi till energiintensiva industrier.

 

Om European Clean Hydrogen Alliance

European Clean Hydrogen Alliance bildades i mars år 2020 som en del av färdplanen för en hållbar ekonomi i Europa, den gröna given. Alliansen syftar till att accelerera utfasningen av fossila bränslen inom den europeiska industrin genom att implementera EU-kommissionens vätgasstrategi. Alliansen kommer också att verka för att få igång produktion och efterfrågan på vätgas samt att utbilda och engagera samhället i stort.

Läs mer om European Clean Hydrogen Alliance: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en

 

Tillbaka till nyheter 2020