05 februari, 2013

Energigaserna – räddningen för industrin och miljön?

Swedegas deltar i seminarium om energigasernas betydelse för industrin.

I takt med hårdare internationell konkurrens och krav på energieffektivitet och minskade utsläpp blir energigaserna allt mer intressanta för industrin i Sverige och i vår omvärld. Energigaser är redan nu en viktig del av vår energimix och i vissa fall även oersättlig som råvara.

Internationellt tar gas i olika former allt större marknadsandelar genom stark utbyggnad och låga priser. Klarar svensk industri kostnadskonkurrensen utan tillgång till mer gas? Kan gas vara lösningen för att minska utsläppen och samtidigt behålla svensk industri i landet?

Under seminariet beskrivs industrins behov av energilösningar både ur ett svenskt, nordiskt och globalt perspektiv. Vi får höra hur representanter från gruvindustri, raffinaderi, livsmedels- och byggindustrin ser på deras företags energibehov och varför de väljer energigaser.

Program 

Tillbaka till nyheter 2013