15 oktober, 2020

Pressmeddelande: Nordion Energis VD Hans Kreisel tar plats i Elektrifieringskommissionen

I samband med lanseringen av Elektrifieringskommissionen klargjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth att vätgasen kommer starkt och behöver spela en central roll i elektrifieringen av de tunga vägtransporterna samt sjöfarten och flyget. Det är en viktig anledning till att Hans Kreisel nu bjuds in för att ta aktiv del i kommissionens arbete för en snabbare omställning av transportsektorn.

– Jag är hedrad över att ha blivit tillfrågad att ingå i Elektrifieringskommissionen och känner ett stort ansvar för att bidra till en hållbar omställning av svensk transportsektor, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi.

Kommissionen kommer att undersöka möjligheterna för elektrifiering av tunga transporter samt sjöfart och flyg. Arbetet kommer genomföras tillsammans med näringsliv och andra berörda aktörer. Möjligheterna till elektrifiering via vätgas är också något som kommissionen kommer undersöka. Vätgasen bedöms få en framträdande roll i omställningen av transportsektorn, inte minst för sjöfarten och flyget. I somras presenterade EU-kommissionen en ny strategi för vätgas som en viktig nyckel för omställningen i Europa.

Syftet med kommissionens arbete är att bidra till att kraftigt minska utsläppen från tunga transporter, inklusive sjöfart och flyg. Elektrifieringskommissionen kommer att ledas av infrastrukturminister Tomas Eneroth och bestå av 16 ledamöter.

Nordion Energi ser fram emot att kunna bidra till kommissionens arbete tillsammans med övriga ledamöter, särskilt utifrån vätgasens roll i den gröna omställningen.

Elektrifieringskommissionens arbete kommer ha stor betydelse för att skynda på den gröna omställningen. Precis som Eneroth lyfter fram kommer vätgasen behöva spela en viktig roll för att vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Det gäller inte minst sjöfarten och flyget där sektorkoppling kan bidra till att skapa en fungerande infrastruktur. Sektorkoppling har också betydelse för att möta andra samhällsutmaningar, så som kapacitetsfrågan och industrins omställning, säger Hans Kreisel.

Arbetet inleds omgående och sträcker sig till och med den 31 december 2022. Kommissionen är rådgivande och ska bidra med utbyte av erfarenheter mellan regeringen, näringslivet och berörda aktörer.

För mer information se:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/regeringen-okar-tempot-i-elektrifieringsarbetet/

Tillbaka till nyheter 2020