16 oktober, 2013

EU ger stöd till Rotterdams och Göteborgs LNG-samarbete

•EU har idag beviljat 34 miljoner euro (305 miljoner kronor) för utvecklingen av ett gemensamt projekt mellan Rotterdam och Göteborg i syfte att tillhandahålla Liquefied Natural Gas (LNG) för renare transporter till havs.
•Infrastruktursamarbetet mellan hamnarna möjliggör att rederier kan investera i nya fartyg för LNG-drift.
•LNG medför att sjöfarten bättre kan möta de skärpta utsläppsreglerna för svavel som införs 2015 i Nordsjön, Engelska kanalen och Östersjön.

LNG-projektet mellan Rotterdam och Göteborg är ett av EU:s mest prioriterade projekt för utveckling av den europeiska transportinfrastrukturen. EU har därför beviljat 34 miljoner euro (305 miljoner kronor) till utveckling av infrastrukturen för flytande naturgas. Detta innebär att sjöfarten i Nordsjö- och Östersjöregionen får tillgång till effektivare och renare fartygsbränsle istället för olja och diesel. 

I LNG-samarbetet ingår hamnarna i Rotterdam och Göteborg, gasinfrastrukturbolagen Gasunie (Nederländerna) och Swedegas (Sverige) samt Vopak, som är världens största oberoende leverantör av tanklagringstjänster. EU:s beslut stödjer genomförandet av ett första steg, som ska leda till ny infrastruktur för LNG i regionen senast 2015. Projektet är ett av EU:s högst prioriterade projekt inom ‘Motorways of the Seas’. 

Stora miljövinster
Miljövinsterna med att använda LNG inom sjöfart och industri är stora. Genom att byta till LNG som bränsle minskar utsläppen av koldioxid, jämfört med konventionella bränslen, och utsläppen av svavel och partiklar minskar till noll. Genom att använda LNG kan sjöfarten klara de stränga utsläppsregler av svavel (SECA), som förbjuder svavelutsläpp överstigande 0,1 procent i Nordsjön, Engelska kanalen samt i Östersjön med start 2015.

Projektet skapar en nordvästlig kedja för att tillhandahålla LNG för sjöfarten. I Rotterdam äger Gasunie och Vopak GATE-terminalen, dit stora kvantiteter LNG kommer från hela världen. Båda företagen planerar att utöka anläggningen med en omlastningsterminal för LNG. Detta möjliggör export av LNG för vidare leverans till terminaler, som den planerade i Göteborg. Vopak och Swedegas planerar en LNG-terminal i Göteborg som ska fungera som ett nav för både sjöfart och industri i Skandinavien.

Länk mellan hamnar
Samarbetet skapar en LNG-länk mellan Europas och Nordens största hamnar. Med genomförandet av projektet säkerställs utbudet av LNG, vilket är en viktig förutsättning inför rederiernas beslut om att investera i nya fartyg för LNG-drift. 

Mer information

Saila Horttanainen, Vice President Corporate Communications, Swedegas AB: 070-6227606
Cecilia Carlsson, Corporate Communications Manager, Göteborgs Hamn AB: 031 368 75 45
Gerbert van Genderen Stort, ‎Global Manager External Communications, Royal Vopak: +31 10 400 2786 Chris Glerum, Manager External Communication, Gasunie: +31 50 521 9111
Tie Schellekens, Press and Media Relations, Port of Rotterdam: +31 6 5332 5334

Port of Rotterdam Authority
The aim of the Port of Rotterdam Authority is to enhance the port of Rotterdam’s competitive position as a logistics hub and world-class industrial complex. Not only in terms of size, but also quality. The core tasks of het Port Authority are to develop, manage and run the port in a sustainable way and to maintain a speedy and safe service for shipping.

Om Gasunie
Gasunie is a European gas infrastructure company. Its network ranks among the largest high pressure gas pipeline grids in Europe, consisting of 15,500 kilometres of pipeline in the Netherlands and northern Germany. Annually we transport about 125 bcm of natural gas. Gasunie serves the public interest in the markets in which it is active and works to create value for its stakeholders. Gasunie is the first independent gas transport provider with a cross-border network in Europe. The company offers transport services via its subsidiaries Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in the Netherlands and Gasunie Deutschland GmbH in Germany. Gasunie aims for the highest standards in safety, reliability, efficiency and sustainability.

Om Swedegas AB
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

Om Vopak
Royal Vopak is the world’s largest independent liquid bulk tank storage service provider by capacity specializing in the storage and handling of liquid chemicals, gasses and oil products. The company operates 83 terminals with a combined storage capacity of more than 30 million cubic meters in 31 countries. Vopak’s terminals are strategically located for users along the major shipping routes. The majority of its customers are companies operating in the chemical and oil industries, for which Vopak stores a large variety of products destined for a wide range of industries.

Om Göteborgs Hamn 
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. Ett 25-tal dagliga tågpendlar gör det möjligt för industrin i Sverige och Norge att få en direkt, miljöklok länk till den största hamnen i Norden. Göteborgs Hamn har terminaler för energi, bilar, roro, container och passagerare.

Tillbaka till nyheter 2013