10 oktober, 2016

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet – Viktigt datum närmar sig för omställningen till en fossilfri transportsektor

Regeringen behöver upprätta en ambitiös handlingsplan då det gäller EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel, skriver representanter från Eon, Aga Gas/Linde Group, Swedegas, Westport, Fores med 2030-sekretariatet, Energigas Sverige och Vätgas Sverige.

Den 18 november 2016 är ett viktigt datum för omställningen till en fossilfri transportsektor i linje med såväl Parisavtalet som förslagen från Anders Wijkmans Miljömålsberedning. Till detta datum ska alla EU-länder rapportera sitt nuvarande läge och en plan för hur de ska införa EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel.

Infrastrukturminister Anna Johanssons departement har hittills tagit en avvaktande roll till den infrastruktur som är så avgörande för att marknaderna för alternativa och förnybara drivmedel ska växa. I dag ser vi att exempelvis en efterfrågan på flytande gas där andelen biogas ökar. Med det följer en minskad påverkan på klimat och luftkvalitet från sjöfart och tunga transporter, områden där vi i dag har ont om lösningar. Då krävs också en utbyggd infrastruktur precis som för eldrivna fordon.

Med en mer aktiv påverkan får Sveriges regering en möjlighet att vara en del i utformandet av EUs strategier. Svenska företag är världsbäst på utveckling av fordon och drivmedel med låg miljö- och klimatpåverkan, utifrån den plattformen kan vi vara med och påverka. Under åren har miljardbelopp satsats på den spetskompetens som krävs för att verka på en internationell och konkurrensutsatt marknad. Låt oss utnyttja den!

Vi har god tillgång till fossilfri el och därmed även på sikt högkvalitativ vätgas, samt en hög andel biobränslen med världens högsta andel biogas i fordonsgasen (70 procent). Sverige har också en industri som kan tillverka biobaserad diesel och bensin i stora mängder på hemmaplan.  Därtill kommer positiva följdeffekter som att fossil gödsel i jordbruket kan ersättas med biogödsel.

Svenskt ledarskap i en progressiv plan skulle därför ge oss:

  • Trovärdighet i arbetet med transportsektorns klimatomställning.
  • Minskade övriga utsläpp från transportsektorn.
  • Miljardbelopp i EU-stöd från omställningsmedel.
  • En moderniserad och cirkulär ekonomi inom jord- och skogsbruk för energiförsörjning.

Anna Johansson borde kunna få ett starkt stöd också inom regeringen. Klimatminister Isabella Lövin och miljömister Karolina Skog skulle lägga ytterligare miljarder till kommande klimatsatsningar och även visa på förbättrad luftkvalitet i våra städer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson skulle få hundratals nya jobb. Finansminister Magdalena Andersson skulle inkassera mer löneskatter. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skulle få fossilfri gödsel, en förädlad jordbruksportfölj och större avsättning för skogsråvaror. Försvarsminister Peter Hultqvist och energiminister Ibrahim Baylan skulle få ett lägre beroende av importerad energi medan EU- och handelsminister Ann Linde skull bättra på handelsbalansen och avgiftsöverskottet mot EU. Näringslivsminister Mikael Damberg skulle dessutom få bidra till svensk industris fortsatta konkurrenskraft och kraftigt ökad export inom ett område där svensk industri ligger i framkant.

Vi ser gärna att engagerade politiker i trafikutskottet, regioner, landsting och kommuner bjuder upp i den politiska debatten, så att Sverige inte tappar internationell konkurrenskraft och behöver betala omställningen två gånger.

Anna Johansson, låt oss föreslå följande tre åtgärder:

  • Rapportera Sveriges position i Europa med de fördelar vi kan visa upp och de erfarenheter vi har av omställningen inom transportområdet.
  • Upprätta en ambitiös handlingsplan för att genomföra infrastrukturdirektivet som en del i arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent till 2030.
  • Kalla årligen samman till överläggningar med industrin för att staka ut färdriktningen för infrastruktur för morgondagens drivmedel.

Med dessa åtgärder kan svensk industri vara med och dela på flera 10-tals miljarder avsatta för utbyggnaden av den nya infrastrukturen. Missa inte den chansen infrastrukturministern!

Anna Grauers, E.ON Sverige

Stefan Peterson, AGA Gas/Linde Group

Johan Zettergren, Swedegas

Anders Johansson, Westport

Mattias Goldmann, Fores och 2030-sekretariatet

Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Björn Aronsson, Vätgas Sverige

Tillbaka till nyheter 2016