14 februari, 2018

Artikel i Dagens Industri - Göteborg bygger för flytande gas

Dagens Industri uppmärksammar den nya landbaserade bunkringsanläggningen för LNG som Swedegas bygger i Göteborgs Hamn.

Flytande gas i Göteborg 

I artikeln, som publicerades den 13 februari, konstaterar Johan Zettergren, vd för Swedegas, bland annat att LNG är det renaste bränslet som i stor skala finns tillgängligt för sjöfarten. Med den nya anläggningen får redare som satsar på LNG fler möjligheter. Intresset och satsningarna på LNG ökar och då stärks i slutänden Sveriges konkurrenskraft samtidigt som både klimat och andra utsläpp minskar radikalt jämfört med bunkerolja.

Tillbaka till nyheter 2018