24 januari, 2019

Allt mer samarbete på den europeiska energimarknaden

En ny ledning, som möjliggör leverans av norsk gas genom Danmark till Polen och andra länder i regionen, är ytterligare ett steg i en allt mer integrerad energimarknad i Europa.

Energinet i Danmark har slutit avtal med sin polska motsvarighet, Gaz-System, om att investera i projektet Baltic Pipe. Baltic Pipe sträcker sig från Nordsjön, från Norge via Danmark till Polen, och beräknas vara i drift 2022.

– Baltic Pipe är ett exempel på hur den europeiska gasmarknaden integreras allt mer och att samarbeten blir allt viktigare. Det är en tydlig ambition från EU att integrera el- och gasmarknaderna för att öka försörjningstryggheten i Europa och erbjuda alternativ till olja och kol. Gasen kan också användas för att komplettera och stabilisera elsystem med en allt ökande andel intermittent förnybar energi, som sol- och vindkraft, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas

– Baltic Pipe bidrar till att europeiska klimatmål kan uppnås, genom minskade utsläpp.  Den nya infrastrukturen kommer också att bli en viktig del i en integrerad energimarknad i Europa, säger Thomas Egebo, ordförande för Energinet.

Exempelvis ökar det Polens möjligheter att ställa om från kol till naturgas, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp liksom kraftigt minskade utsläpp av svavel, kväve, partiklar och tungmetaller. Energinet bedömer också att Baltic Pipe innebär lägre kostnader för distribution av gas.

En ytterligare fördel för gaskunderna, som en konsekvens av Baltic Pipe, är att kopplingen mellan Danmark och Norge beräknas komma i drift redan i januari 2022. Det är positivt eftersom detta sker under den period då den traditionellt stora försörjningskällan till Danmark och Sverige, Tyraplattformen i Nordsjön, renoveras och inte kommer att vara i drift.

I Sverige samarbetar Swedegas med Energinet i ett annat projekt, Joint Balancing Zone, för att skapa ett gemensamt handelsområde för gas i Sverige och Danmark, också med syftet att öka försörjningstryggheten och öka konkurrensen på gasmarknaden. Danmark har en stor produktion av biogas, som också enklare kommer att kunna handlas över systemet. Idag är andelen biogas som handlas över Swedegas system över 20 procent, och växer stadigt.

Tillbaka till nyheter 2019