14 maj, 2014

Publicering av rapport avseende utveckling av gasinfrastruktur i norra Europa inklusive Östersjöregionen

Tillsammans med övriga systemansvariga för gas i den s.k. BEMIP-regionen (Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Sverige) publicerar Swedegas den andra utgåvan av Gas Regional Investment Plan (GRIP) som bland annat innehåller de planerade investeringsprojekten över en tioårsperiod från 2014 till 2023 för regionen.

BEMIP GRIP ger en överblick av utvecklingen av gasmarknaden i norra Europa inklusive den baltiska regionen. Enligt ett EU-direktiv ska s.k. GRIP-rapporter upprättas vartannat år och dessa ska se på utvecklingen över en tioårsperiod. Områden som omfattas av rapporten är gasinfrastruktur, harmonisering av gasmarknaden, försörjningstrygghet samt analys av resultatet från TYNDP, Ten Year Network Development Plan, som publicerades förra året och omfattar hela Europas gasinfrastruktur.

De baltiska länderna behöver öka sin försörjningstrygghet då de är beroende av gas från endast en leverantör. De systemansvariga för dessa länder vill uppmärksamma behovet av en utbyggnad av gasnätet samt en satsning på gaslager och terminaler för flytande naturgas (LNG).

Även Sverige behöver öka sin försörjningstrygghet då det endast finns en anslutningspunkt till det västsvenska naturgasnätet. Swedegas planer på en LNG-terminal i Göteborg samt expansion av biogasproduktion, då främst genom de storskaliga anläggningarna GoBiGas och Jordberga som ansluts till transmissionsnätet, är alla projekt som kommer att bidra till ett mer flexibelt och stabilt gassystem.

Inom BEMIP-regionen har 15 projekt kvalificerat sig för att komma med på EU:s lista över infrastrukturprojekt av gemensamt intresse för unionen (PCI, Project of Common Interest). Ett av dessa är LNG-terminalen i Göteborg.

Rapporten BEMIP GRIP 2014 och dess bilaga kan nu laddas hem. Rapporten kan även laddas hem via ENTSOGs hemsida.

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas, +46 70 622 76 06.

 

BEMIP GRIP

BEMIP GRIP utgörs av sju systemansvariga företag, TSOs: Gasum Oy (Finland), AS EG Võrguteenus (Estland), AS Latvijas Gāze (Lettland), AB Amber Grid (Litauen) (koordinerande TSO), GAZ-SYSTEM S.A. (Polen), Energinet (Danmark) och Swedegas AB (Sverige).

Tillbaka till nyheter 2014