03 juni, 2019

Nytt avtal mellan Swedegas och FordonsGas – flytande biogas ger Göteborgs sjöfart klimatfördelar

Nu blir det enklare för sjöfarten att bunkra flytande biogas, LBG, i Göteborgs hamn. Ett nytt avtal mellan FordonsGas och Swedegas säkrar tillgången till det förnybara bränslet – något som efterfrågas av både rederier och deras kunder.

Sjöfarten behöver ställa om från olja till miljösmarta alternativ. Flytande naturgas, LNG, är idag det renaste tillgängliga marina bränslet, tack vare lägre utsläpp av koldioxid, svaveloxid, kväveoxid och partiklar. Med förnybar flytande biogas, LBG, ökar klimatfördelarna ytterligare med inga nettoutsläpp av koldioxid. Sedan hösten 2018 finns en fast bunkringsanläggning för flytande gas i Göteborgs hamn, som ägs och drivs av Swedegas. Redan vid premiären bunkrades både LNG och LBG.

 

LBG bunkras vid kaj

Flytande biogas bunkras vid kaj i Göteborgs hamn. Bild: Bo Håkansson

Anläggningen i Göteborgs hamn är öppen för alla leverantörer som vill erbjuda sjöfarten att bunkra flytande gas. FordonsGas, som är en del i Air Liquide Group, är Sveriges enda producent av LBG, och kommer genom avtalet med Swedegas att leverera flytande biogas till bunkringsanläggningen.

– Vi levererar lösningar för hållbar mobilitet och vi ser fram emot att vara en del av satsningen på LBG till den marina sektorn.  Att erbjuda LBG till sjöfarten är ett naturligt steg för oss och med avtalet med Swedegas har vi gjort ett långsiktigt åtagande, säger Emil Glimåker, Director Nordic Countries, Air Liquide Advanced Business & Technology, och lyfter även det faktum att LBG:n produceras i närområdet:

– Tack vare våra högteknologiska lösningar kan vi producera flytande biogas i vår anläggning i Lidköping, bara 13 mil från Göteborg. Det innebär korta transporter vilket också är en fördel för både miljö och klimat.

För Swedegas innebär avtalet att ytterligare en leverantör kan erbjuda flytande gas, och att andelen förnybart ökar, något som rederier och transportköpare efterfrågar.

Vi är glada för att vi nu kan erbjuda svensk sjöfart möjligheten att inte bara ställa om till flytande naturgas, utan också successivt öka andelen förnybar gas. Varje steg mot allt hållbarare transporter är viktigt, säger Johan Zettergren, vd för Swedegas, och betonar att sjöfartens omställning från olja till flytande gas är ett mycket stort steg:

– Sjöfartens utsläpp påverkar miljön i haven, i luften både till havs och i hamnar, och inte minst arbetsmiljön på fartygen. Med LNG som drivmedel minskar utsläppen kraftigt, jämfört med de marina bränslen som används av de flesta idag. Med LBG blir det dessutom inga nettoutsläpp av koldioxid.

För mer information kontakta Saila Horttanainen, chef kommunikation och hållbarhet, Swedegas, +46 (0) 70 622 76 06, eller Emil Glimåker, Director Nordic Countries, Air Liquide Advanced Business & Technology, +46 (0)70-680 71 00

 

Fakta

Flytande gas. Med flytande gas som fartygsbränsle minskar utsläppen av svaveldioxider och partiklar med 99 procent och halterna av kväveoxid med cirka 90–95 procent. LBG, flytande biogas, är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av bland annat organiskt avfall, som inte ger några nettoutsläpp av koldioxid. Med LNG, flytande naturgas, minskar koldioxidutsläppen med cirka 20-25 procent jämfört med konventionellt marint bränsle. 

Swedegas investerar i smart gasinfrastruktur och äger och driver gasnätet längs västkusten samt bunkringsanläggningen för flytande gas i Göteborgs hamn. Swedegas verkar för att 30 procent av energin i företagets system ska vara förnybar 2030. Gasbarometern visar att 2018 uppgick andelen förnybar gas i stamnätet till 20 procent.

Tillbaka till nyheter 2019