25 januari, 2019

Ännu ett år som säker och engagerande arbetsplats

– På Swedegas finns inget viktigare än medarbetarnas säkerhet och hälsa. Därför känns det bra att även 2018 var ett år helt utan personskador, säger Malin Augustsson, samordnare för säkerhet, hälsa och miljö.

Swedegas systematiska arbetsmiljöarbete är grunden för att förebygga och hantera risker i företaget. Arbete pågår kontinuerligt med att aktivt identifiera och minska arbetsmiljörisker.

– Under 2018 har vi bland annat jobbat med kemikaliehantering, vilket lett till minskade risker i vår verksamhet både vad gäller miljö och arbetsmiljö. Bland annat kan alla medarbetare lätt få information via en app om hur kemikalier ska förvaras och hanteras. Vi arbetar också aktivt med vilka kemikalier som kan bytas ut mot bättre alternativ, säger Malin Augustsson.

Att medarbetarna trivs och är engagerade i sitt arbete är också en viktig del i Swedegas utveckling och uppföljning av arbetsmiljön. Under året har utbildningar och föreläsningar hållits om till exempel hälsa, inkludering och antidiskriminering. Resultatet av 2018 års medarbetarundersökning visar att engagemanget är mycket starkt - index för det landade på 84, vilket är mycket högt.

– Det är en självklarhet att vår arbetsmiljö ska vara säker och att alla ska trivas på jobbet. Och slutsatsen av 2018 års arbetsmiljöarbete är att vi glädjande nog tycks vara på rätt väg!

Tillbaka till nyheter 2019