17 januari, 2022

Gasgrid Finland och Nordion Energi har kommit överens om att undersöka möjligheterna att samarbeta inom vätgasinfrastruktur och marknadsutveckling i Bottenviksregionen

De nationella systemoperatörerna för gastransmission (TSO) i Finland och Sverige, Gasgrid Finland respektive Nordion Energi, har kommit överens om att undersöka förutsättningarna för att utveckla ny vätgasinfrastruktur i Bottenviken. Efterfrågan på vätgas, som främst används för att möjliggöra omställning och expansion av industrierna i regionen, uppskattas till 100 TWh.

Det finns en växande konsensus, stödd av nya politiska ramverk från EU, t.ex. Fit for 55-paketet och gasdirektivet, att utvecklingen av infrastruktur för vätgas behöver planeras gemensamt av el- och gas-TSO:er och inkludera gränsöverskridande förbindelser mellan grannländer.

 

– Både Finland och Sverige har betydande resurser när det gäller förnybar energi, och Bottenviken har unika förutsättningar för utveckling av en ny, ren vätgasindustri. Detta initiativ kan påskynda vår omställning mot att bli globalt ledande vätgas- och klimatpositiva ekonomier.  Det här är en möjlighet för båda länderna att skapa en vätgasmarknad runt Bottenviken, säger Olli Sipilä, vd för Gasgrid Finland.

 

I Bottenviken finns potential att utveckla den första gränsöverskridande, integrerade infrastrukturen för vätgas i Norden. Båda företagen har identifierat en stor efterfrågan på vätgas hos kunder och intressenter i regionen. Även European Hydrogen Backbone-initiativet, som består av gas-TSO:er i 21 europeiska länder, har i sin analys konstaterat att det finns en betydande potential för vätgasförsörjning i Norden.

 

– Bottenviken är i stark industriell utveckling. Efterfrågan på energi växer snabbt och vätgas är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och för att nå klimatmålen. Vi behöver tänka och agera på nya sätt samt arbeta i nya partnerskap för att få till stånd de investeringar i storskalig infrastruktur som behövs för omställningen, säger Hans Kreisel, vd för Nordion Energi.

 

Under våren 2022 kommer företagen att analysera potentialen närmare och presentera en regional prognos för vätgas- och elbehovet för 2025-2045. Företagen siktar också på att ta fram förslag till möjlig dragning av vätgasnät som en del av den framtida energiinfrastrukturen i regionen. Under utredningsfasen kommer Gasgrid Finland och Nordion Energi att ha en aktiv dialog med intressenter i den framtida värdekedjan för vätgas – producenter, industrier och myndigheter i båda länderna.

 

För ytterligare information kontakta:

Sara Kärki, Head of Strategic Analysis & RDI at Gasgrid Finland, sara.karki@gasgrid.fi, tel. +358 40 158 1722
Saila Horttanainen, Director Communications at Nordion Energi, saila.horttanainen@nordionenergi.se,  tel. +46 706 22 76 06

Gasgrid Finland Oy är ett finskt, statligt bolag och systemansvarigt för transmissionssystemet. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv överföring av gaser. Vi utvecklar aktivt vår överföringsplattform, tjänster och gasmarknaden på ett kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi

Nordion Energi är specialiserade i energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas och äger och driver även landets största distributionsnät för gas liksom elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att våra kunder såsom industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, tankställen och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt. Läs mer på www.nordionenergi.se

Tillbaka till nyheter 2022