25 april, 2013

100% förnybar gas i svenska gasnätet 2050

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, ansluter sig idag till Green Gas Commitment vid en ceremoni i Europaparlamentet. Därmed står gasinfrastrukturbolagen i Sverige, Danmark, Holland, Belgien och Frankrike enade bakom målet att ha en 100 procentig koldioxidneutral gasförsörjning i Europa år 2050.

För Sveriges del innebär detta att Swedegas fokuserar sina investeringar mot att ha 100 procent förnyelsebar energi i det svenska stamnätet till 2050. Till år 2020 ska 20 procent vara förnyelsebar.

I Europaparlamentet pågår Gas Week och idag har Swedegas och GRTgaz (Frankrike) anslutit sig till initiativet Green Gas Commitment. Det är gasinfrastrukturbolagen Gasunie (Nederländerna), Energinet.dk (Danmark) och Fluxys Belgium (Belgien) som står bakom initiativet. I juni 2012 skrev de ett avtal om att stödja varandra för att nå målet om klimatneutralitet.

Företagen kommer att utbyta kunskap och metoder för att kunna bidra till att EU når sina energi- och klimatmål 2050. Infrastrukturen för gas har unika möjligheter att lagra och transportera energi, och Green Gas-initiativet syftar till att bland annat införliva ny teknik och den kunskap som krävs för att nå koldioxidneutralitet.

Viktiga frågor att samarbeta om är exempelvis:
• Power to Gas-tekniken, som innebär att man omvandlar överskottsel från t ex vindkraften till biogas och lagrar och trasporterar i gasnätet
• Gas och LNG som miljövänligare bränslen för tunga transporter och sjöfart
• Grön gas och utveckling av certifikat för grön gas

– Vi strävar efter att hitta synergier mellan vårt befintliga gasnät och nya tekniker som Power to Gas. Vi ser även Green Gas Commitment som en möjlighet att stimulera en storskalig produktion och distribution av biogas genom ett brett, europeiskt samarbete, säger Lars Gustafsson, VD för Swedegas.

De första stegen mot visionen är konkretiserade för det svenska stamnätet. Under det närmaste året kommer biogasanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne börja mata in biogas på stamnätet, vilket innebär att biogasen effektivt når ut till användarna. Swedegas har också samlat energibranschens aktörer för att gemensamt verka för att få till en provanläggning för Power to Gas i Sverige.

För mer information
Saila Horttanainen, informationschef Swedegas, +46 70 622 76 06

Swedegas AB
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG). Swedegas är certifierad som transmissionsnätsoperatör (TSO) av Energimarknadsinspektionen.

 

Tillbaka till nyheter 2013