Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen 2017

Swedegas första hållbarhetsredovisning sammanfattar hållbarhetsarbetet under verksamhetsåret 2017. Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten och har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards nivå Core.

Redovisningen utgår från Swedegas väsentliga hållbarhetsfrågor och beskriver hållbarhetsrisker och den påverkan, positiv och negativ, som Swedegas verksamhet kan ha för människor, miljö och samhälle. Hur hanteringen av riskerna och påverkan styrs och följs upp genom mål och utfall, redovisas också.

Här kan du läsa Swedegas hållbarhetsredovisning 2017.

Här kan du ladda ner hållbarhetsredovisningen som pdf-fil.