Gas

En nationell biogasstrategi – viktigare än någonsin

Biogasen är viktigare än någonsin. Den har en betydande roll i omställningen till ett hållbart energisystem och är en stor tillgång för samhället. För att ta tillvara denna resurs behövs samordning mellan politikområdena och en helhetsbild över samtliga nyttor – en nationell biogasstrategi.

Den 12 april presenteras ett reviderat förslag till nationell biogasstrategi. Anmäl dig till lanseringsseminariet i Stockholm här!

Ett första förslag 2015

Projektet Nationellt biogasarbete startades under 2014. En av de viktigaste uppgifterna var att ta fram ett förslag till en nationell biogasstrategi. Detta skedde i nära samarbete med branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och i förslaget specificeras ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas till år 2030.

Men mycket har hänt sedan dess

Sedan december 2015 har mycket hänt. Bland annat har riksdagen beslutat om ett nytt klimatpolitiskt ramverk och regeringen ska tillsätta en ny biogasutredning. Därför anser branschen att det behövs en nylansering av förslaget till biogasstrategi, som utgår från de nya förutsättningarna. Men fokus är fortfarande på hur vi ska uppnå 15 TWh biogasanvändning år 2030. I april 2018 presenteras den reviderade strategin.

Bred samverkan

Projektet är ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft.

Sagt om biogas

"Nu har vi tagit första steget - biogasstrategin kan ligga till grund för en tydlig, politiskt förankrad och långsiktig nationell handlingsplan för biogasen i Sverige. Här visar vi att biogasen har potential att spela en viktig roll i omställningen till ett hållbart energissystem."

Johan Zettergren, vd Swedegas