Seminarier

Dags för Power to Gas i Sverige? Referat och program

Behövs när energisystemet förändras

Att kunna lagra el är en avgörande fråga för framtidens energisystem.

– Power to Gas kan lyftas in som ett av lagringsalternativen i energikommissionens analys.

Det sa Ingemar Nilsson, energipolitisk talesperson för (S) vid Swedegas seminarium den 12 maj 2015 om Power to Gas i Sverige.

Seminariet inleddes med att Karin Byman, ÅF, presenterade en rapport som analyserar tre olika platser i Sverige – Gotland, Falkenberg och Piteå – som möjliga för en pilotanläggning för Power to Gas.

– Power to Gas är i första hand en lokal systemlösning, inte en lösning på nationell nivå, menade Karin Byman.

Skälen till att Power to Gas behövs är att dagens energisystem inte är byggt för den utveckling vi ser idag. Utvecklingen går från stora, centraliserade anläggningar med några få, dominerande energiaktörer, till mer småskalig energiproduktion och allt fler producenter av förnybar energi – framför allt från vind och sol.

– Den lokala produktionen behöver nya lösningar, och en ökande andel väderberoende elproduktion gör att vi måste vara öppna för att hitta nya sätt för att kunna lagra energi, konstaterade Karin Byman.

För Gotlands del är Power to Gas en möjlighet att både kunna ta vara på överskottsel från vindkraftsproduktionen som blir allt större, få mer ut av sin biogas som används som fordonsbränsle och minska koldioxidutsläppen från Cementas anläggning i Slite.

– Gotland ska bli en ledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Vi har visionerna, vindkraften och koldioxiden - därför vill vi pröva detta, sa Bertil Klintbom, internationell strateg på Region Gotland.

I Falkenberg satsade man på vindkraft tidigt och energibolaget har länge sålt enbart förnybar energi. Det som återstår är transporterna och därför vill man satsa på vätgas som fordonsbränsle.  

– Vi vill producera vätgas med förnybara elkällor och lagra den. Ett tankställe ska vara på plats hösten 2016, berättade Jens Melin, miljöchef på Falkenberg Energi, som tror att vätgasbilen har sin nisch.

– Man tankar snabbt, den ger inga utsläpp - den är som en elbil med lång räckvidd. Och med Power to Gas skulle vi kunna göra vätgasen på plats.

För Piteå är Power to Gas en teknik som kan komplettera befintliga anläggningar som forskar och utvecklar biodrivmedel. Om väte tillförs processen kan upp till 50 procent fler gröna kolatomer ur bioråvaran tas till vara för att framställa förnybara drivmedel.

– Vi kallar det ”power to liquids” eftersom det handlar om att så effektivt som möjligt få fram flytande drivmedel från vår naturliga tillgång på skogsråvara, sa Erik Persson, näringslivsutvecklare i Piteå kommun.

I det efterföljande panelsamtalet konstaterades att Power to Gas är en del av ett energisystem som inte passar in de vanliga ”stuprören”. Här både produceras och lagras energi. Pratar ni lagring i energikommissionen, undrade moderatorn Mattias Goldmann.

– Jag hoppas och tror att vi kan lägga lagring i samma ruta som distribution. Vi kan inte bara diskutera produktion som vi gjort de senaste 35 åren, svarade Ingemar Nilsson.

Även för EU:s energiunion kan Power to Gas vara en del av lösningen, menade Sven Hunhammar, klimatchef på Naturskyddsföreningen:

– Det passar väl in, eftersom ett mål är att skapa mer gas i Europa.

Ingen av paneldeltagarna ville direkt förorda något av lokaliseringsalternativen. Alla tre har sina olika ingångar till Power to Gas.

– Men vindkraften växer och energilagring blir allt viktigare. Vi ser en kraftig expansion i norra Sverige. Där kommer energin att låsas in eftersom det inte kommer att finnas ledningar att transportera den vidare, konstaterade Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Samtidigt är det södra Sverige som har energiunderskottet, så det borde vara prio 1 att bygga ut där, menade Ingemar Nilsson.

En central fråga är också vad en satsning kostar – och vem ska betala?

– Det är svårt att investera i energiproduktion nu. Därför kräver ett koncept som det här ytterligare analys. Vi måste samverka mellan industri och offentlig verksamhet för det finns en samhällsekonomisk nytta om vi tar vara på konceptets fulla potential, menade Johan Zettergren, chef för marknad och affärsutveckling på Swedegas.

– Det är ju ingen fullskaleanläggning vi talar om. Klart att det måste få kosta. Det har framtiden för sig och är en av många goda idéer, menade Sven Hunhammar.

Programmet för seminariet finns här.

Här kan du läsa mer om Power to Gas.

Bakom Power to Gas-projektet står

Swedegas, Energigas Sverige, ÅF, E.ON Gas, SP, Energiforsk, Region Gotland, Falkenberg Energi, Piteå Kommun, Cementa, Vätgas Sverige, Öresundskraft, Piteå Science Park.

Projektet har gjort två studier om Power to Gas de senaste två åren. Den första studien undersökte potentialen för Power to Gas och den andra - som presenterades på seminariet den 12 maj i Stockholm - undersöker möjligheter och förutsättningar för att bygga en Power to Gas-anläggning i tre olika delar av landet. Energimyndigheten har givit stöd till den sistnämnda studien.

Länk till rapporterna:

Potentialstudie Power to Gas 2013-11-25

Lokaliseringsstudie Power to Gas 2015-05-12