Seminarier

Ett stort steg närmare Power to Gas i Sverige!

Energisystem knyts ihop och resurser utnyttjas på ett smartare sätt. På ett seminarium i Stockholm 3 maj presenterades slutrapporten om Power to Gas och möjligheterna till en faktisk etablering av en anläggning i Sverige.

Power to Gas kan göra nytta i framtidens energi­system. Det vet vi efter tre gedigna studier. Vi har tagit reda på var och på vilket sätt konceptet är genomförbart – och vilka förutsättningar som gäller för en första etablering i Sverige. Vi har tittat närmare på Gotland.

De långsiktiga målen för svensk energipolitik är satta. Förnybara energikällor blir allt viktigare. Därför ökar behovet av att ta tillvara, lagra och transportera all den energi som produceras från intermittenta källor som vind-, sol- och vågkraft. Power to Gas är en teknik där elöverskott från intermittenta källor kan tas tillvara.

På så sätt knyter Power to Gas ihop energisystem och resurserna utnyttjas på ett smartare sätt. Runt om i Europa byggs anläggningar för Power to Gas. Nu är det dags för en i Sverige.

Här finns rapporten som PDF-fil.


PROGRAM

Moderator: Markus Wråke, VD Energiforsk

9.00 • Kaffe och registrering
9.30 • Utmaningar i framtidens energisystem – hur kan Power to Gas bidra? Markus Wråke, VD Energiforsk
9.45 • Så kan Power to Gas bli verklighet på Gotland – presentation av rapportens slutsatser. Farzad Mohseni, seniorkonsult energisystem Sweco
10.15 • Power to Gas in Europe – latest development. Filip Smeets, Managing Director for Onsite generation, Hydrogenics Europe N.V.
10.45 • Paus
11.00 • Power to Gas – är det tekniskt och ekonomiskt genomförbart, och under vilka förutsättningar? Panelsamtal mellan bland andra Mikael Nordlander, portföljchef för Industry Decarbonisation R&D, Vattenfall, Alesia Israilava, handläggare enheten för styrmedel och tillsyn, Energimyndigheten, Johan Zettergren, VD, Swedegas, och Tommy Gardell (S), ordf Tekniska nämnden, Region Gotland.
12.00 • Lunch

Kort om Power to Gas i Sverige
Projektet Power to Gas undersökte i en första studie 2013 potentialen för Power to Gas i Sverige. Den andra studien (2015) undersökte möjlig­heter och förutsättningar för att bygga en Power to Gas-anläggning i olika delar av landet, en studie som Energimyndigheten också stöttade. Nu har den tredje rapporten presenterats – om förutsättningarna för en etablering av en anläggning på Gotland.
Power to Gas-projektet drivs av Swedegas, E.ON, Svenska Kraftnät, Region Gotland, Gotlands Energi AB, Cementa och Hydrogenics.