Seminarier

Lansering av Nationell biogasstrategi

Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken och avgörande för att nå våra miljö- och klimatmål. Samtidigt närmar vi oss år 2021 då nya långsiktiga förutsättningarna för biogasen måste vara på plats. Regeringen ska tillsätta en ny biogasutredning, men än så länge vet vi inte hur den kommer att se ut eller hur den ska jobba. Nya förutsättningar kräver nya förslag på hur vi ska uppnå 15 TWh biogasanvändning år 2030.

12 april 2018 presenterar Energigas Sverige, tillsammans med ledande branschaktörer, på Nalen i Stockholm ett förslag till Nationell biogasstrategi. Bland de medverkande finns forskare, kunder och politiker.

Inbjudan till eventet

Gå in på Energigas Sveriges hemsida www.energigas.se för att läsa programmet och anmälan.

Länk till eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/748715721985218/