Seminarier

Lansering av Nationell biogasstrategi

Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken och avgörande för att nå våra miljö- och klimatmål. Samtidigt närmar vi oss år 2021 då nya långsiktiga förutsättningarna för biogasen måste vara på plats. Regeringen ska tillsätta en ny biogasutredning, men än så länge vet vi inte hur den kommer att se ut eller hur den ska jobba. Nya förutsättningar kräver nya förslag på hur vi ska uppnå 15 TWh biogasanvändning år 2030.

12 april 2018 presenterade Energigas Sverige, tillsammans med ledande branschaktörer, på Nalen i Stockholm ett förslag till Nationell biogasstrategi 2.0. Bland de medverkande fanns forskare, kunder och politiker.

Seminariet spelades in och finns att se här.

På Energigas Sveriges hemsida www.energigas.se finns mer om seminariet och lanseringen av Nationell biogasstrategi 2.0.