Seminarier

Nationell biogasstrategi

1 december lanserades nationell strategi för mer biogas.

Region Skåne, Swedegas och Energigas Sverige har tagit fram en branschgemensam strategi för hur biogasen kan bidra till de energi- och klimatpolitiska målen, till att skapa nya jobb och utveckla ny teknik.

Den nationella biogasstrategin lanserades vid ett seminarium på World Trade Center i Stockholm, som lockade mer än 100 deltagare.

PROGRAM

12.00   Lunch

13.00   Välkomna! Moderator: Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

13.05   Presentation av förslag till en nationell biogasstrategi. Anders Mathiasson, Energigas Sverige

13.30   En strategi som politiskt verktyg? Ett samtal med riksdagsledamöterna Lise Nordin (MP), Maria Strömkvist (S), Rickard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Birger Lahti (V)

14.05   Fördelar med en strategi ur branschens synvinkel. Mikael Erlandsson, Purac, Tomas Hirsch, SSAB, Anders Collin, Preem

14.40   Fika

15.00   Nästa steg – politik och näringsliv i samarbete? Lise Nordin (MP), Maria Strömkvist (S), Rickard Nordin (C), Cecilie Tenfjord-Toftby (M) och Penilla Gunther (KD) samt Anna Brynås, Swedish Biogas International, Tina Helin, E.ON, Christina Eriksson, Volvo

15.45   Summering. Mattias Goldmann

16.00   Avslut

Mer information om projektet finns här.