Seminarier

Nationell biogasstrategi

Hur tänker regeringen om biogas nu? Hur går det med branschens styrmedelsarbete? Och hur ser det ut med intresset för biogödsel? Vilka vägar ser skogsindustrin när det gäller biogas?

Inför slutspurten med revideringen av den nationella biogasstrategin anordnas ett seminarium med workshop. Företrädare för regeringen och branschen belyser ett antal frågor och dagen avslutas med diskussion och frågor om Nationell biogasstrategi 2.0.

Tid: Tisdag 23 januari kl. 9.30–15.00

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Anmälan: senast 18 januari till linda.carstens@energigas.se med namn, kontaktuppgifter och eventuella födoämnesallergier.

Seminariet arrangeras inom projektet Nationell biogasstrategi, ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping och Öresundskraft.

 

PROGRAM

09.30 Kaffe

10.00 Inledning

  • Maria Malmkvist, Energigas Sverige

  • Anders Mathiasson, Energigas Sverige

10.15 Läget i styrmedelsfrågan

  • Ellenor Grundfelt, Energigas Sverige

10.45 Biogödselns möjligheter

  • Caroline Steinwig, Avfall Sverige

11.15 Information från regeringen

  • Per Ängquist, Statssekreterare, Miljö- och energidepartementet

12.00 Lunch

12.45 Skogens framtida roll

  • Henric Dernegård, Södra

13.45 Workshop

  • Diskussion och frågor kring Nationell biogasstrategi 2.0. Inriktning mot produktion och användning inom transport- och industrisektorerna

14.45 Avslut och kaffe

 

Inbjudan med program till National Biogasstrategi kan laddas ner här.