Seminarier

Industri, energi och konkurrenskraft

Tillgången och kostnaden för energi blir en allt mer avgörande faktor för svensk industri i den globala konkurrensen. Internationellt sker just nu stora förändringar på energimarknaden som får konsekvenser också för svenska företag. Välkommen till en heldag om industrins behov av olika energikällor, om den internationella konkurrensen, industrins omställning mot 2050 och energigasernas roll.

Tid:
torsdag 15 januari 2015 kl 10:00 - 16:00
Plats:
Näringslivets Hus, Stora Industrisalen Adress: Storgatan 19, Stockholm

Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret hälsar välkomna till ett industriseminarium

Programmet hittar du här.

Representant från Näringsdepartementet inleder och ger regeringens och departementets syn på svensk industris konkurrenskraft. Därefter får vi från utredningen av Klimatfärdplan 2050 en beskrivning av regeringens 2050-mål och utredningens arbete. Svenskt Näringsliv ger även sin bild av hur en ansvarsfull klimatpolitik i Sverige med mesta möjliga globala klimatnytta kan skapas, som en del av en konkurrenskraftig näringspolitik.

Internationellt sker stora förändringar på energimarknaderna och amerikansk industri har just nu stora konkurrensfördelar tack vare tillgång på billig gas. Amerikanska ambassaden beskriver förändringarna och möjligheterna. Svenskt Näringsliv ger samtidigt en bild av hur svenska företag står sig i den internationella konkurrensen och vilka faktorer som spelar in.

Efter en gemensam lunch ges en bild av den svenska gasmarknaden, tillgången på gas och möjligheterna för svensk industri. Tre representanter från stål-, kemi- och livsmedelsindustrin beskriver dessutom sin användning av gas, vilka alternativen är samt utmaningarna och möjligheterna fram mot år 2050.

Industrins utveckling och konkurrenskraft påverkas även av den politiska agendan. Företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Naturskyddsföreningen och Preem samtalar om svensk industris möjligheter, på behovet av tillgänglig energi till konkurrenskraftiga priser samt möjligheterna med gas idag och framöver.

Det blir en heldag med information och intressanta inspel. Vi ser fram emot att lyssna och lära oss tillsammans med dig.

Anmäl dig här senast den 9 januari 2015.