Seminarier

Industrins väg mot hållbarhet

Energigas Sverige ordnar den 5 februari 2019 ett seminarium i Stockholm på temat ”Industrins väg mot hållbarhet – gasens roll i dag och i framtiden”. Under dagen diskuteras bland annat:

  • Hur är läget på gasmarknaden i dag, i Sverige och globalt?
  • Vilka omvärldsfaktorer kommer att påverka gasmarknaden i närtid?
  • Hur används gas inom industrin i dag – vilka utmaningar och möjligheter finns för att fortsätta resan mot klimatneutral produktion?
  • Vilken roll spelar ett biogasregister och ursprungsgarantier för industrins möjligheter att öka användningen av förnybar gas?

Här kan du ladda ner programmet i sin helhet.

Mer information och anmälan via Energigas Sveriges hemsida på https://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/industrins-vaeg-mot-haallbarhet/