Seminarier

Gasens roll i industrins energiomställning

Energigas Sverige ordnar den 30 januari 2018 ett seminarium i Stockholm på temat ”Gasens roll i industrins energiomställning”. Under dagen diskuteras bland annat:

  • Vad arbetar industrin med redan idag för att bidra till det svenska klimatmålet och ambitionen att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland?
  • Vilka är industrins stora utmaningar och möjligheter fram mot 2045?
  • Vad är anledningen till att industrin använder gas idag?
  • Vad motiverar en övergång till förnybara gaser?
  • Vilken roll spelar energigaserna i industrins omställning och finns det några alternativ till gas?

Här kan du ladda ner programmet i sin helhet.

Anmälan görs via Energigas Sveriges hemsida på http://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/gasens-roll-i-industrins-energiomstaellning/