Seminarier

Välkommen till Gasdagarna 2014!

Under två innehållsrika dagar rör vi oss från den internationella arenan, via Europa hem till Sverige och vår nationella gasmarknad.

Ni kommer möta talare från politiken och näringslivet, från stort till smått, från etablerat till nytt, kring alla energigaser. Allt i en spännande mix.

Tid: onsdag 22 oktober - torsdag 23 oktober
Plats:
Båstad, Hotell Skansen
Adress:
Kyrkogatan 2, Båstad

Under de inledande passen samt avslutningspasset kommer vi att möta:

Mona Sahlin som tillsammans med andra intressanta talare avslutar Gasdagarna med ett samtal kring  politikens villkor och energipolitiska utmaningar.

... och innan dess, i de inledande passen:

Mikael Eriksson, ambassadör på UD, som talar om Globala energiutmaningar och gasens roll.

Thea Larsen, Adm. Dir. på Danskt gastekniskt center, talar om Danmarks energiutmaningar.  

• Håkan Feuk, E.ON Tyskland, inleder dag två med att tala kring ”Energiwende” och Europas energiförsörjning.

Egil Haaland, Adm. Dir. Norwegian Gas Association, avslutar inledningen dag två med ett föredrag kring frågan ”Ökad norsk gasexport säkrar Europas energiförsörjning?”

 

Läs mer i programmet.