Seminarier

Energiforsk frukostwebbinarie: Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, 5 november 2020

Vätgasen kan komma att få en avgörande roll framåt för att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål. Och då det finns ett stort behov av forskning kring systemperspektivet och hur olika sektorer bäst länkas samman startar nu Energiforsk ett sektorsövergripande forskningsprogram kring vätgasens roll i energi och klimatomställningen.

Det här frukostwebbinariet är det första i en serie om fyra och ger en introduktion till vätgasfrågan. För mer information och för anmälan, klicka här