Seminarier

Energi över gränserna – konferens 18 september

Energi över gränserna är temat för den strategikonferens som Energinet i Danmark arrangerar 18 september. Swedegas VD Johan Zettergren medverkar i programpunkten om regionala gasmarknader, där även Jan Ingwersen, ENTSOG, och Jeppe Danø, Energinet, deltar. Under dagen presenteras flera perspektiv på gränslös energi. Se hela programmet här.