Seminarier

Swedegas på Donsö Shipping Meet 5-6 september

Möt Swedegas på Donsö i Göteborgs södra skärgård under ett av den maritima branschens största event – Donsö Shipping Meet 5-6 september. Vi är en av cirka 180 utställare och finns i monter C28, där vi bland annat presenterar den nya möjligheten för fartyg att bunkra LNG i Göteborgs Hamn samtidigt som de lastar och lossar vid kaj. På så sätt kan tiden i hamnen utnyttjas mer effektivt.

Den här typen av lösning har efterfrågats av sjöfarten och konceptet har utformats i nära dialog med rederier och andra aktörer på marknaden. Anläggningen beräknas vara i drift 2018.

Swedegas investerar i ny LNG-infrastruktur primärt för att möta sjöfartens behov av bränsle som klarar de allt striktare kraven på minskade utsläpp. LNG är idag det renaste marina bränslet.

Anläggningen blir den första LNG-infrastrukturen i Göteborg. Den består av lossningsstation, kryogen rörledning och bunkringsutrustning. LNG:n kommer till anläggningen via trailers eller containers som lossas vid lossningsstationen och distribueras via den 450 meter långa rörledningen till kajerna i Skarviksområdet i Energihamnen.

Bunkring vid kaj är ett första steg mot en större anläggning för LNG/gas i Göteborgs Hamn. Anläggning ska anslutas till det västsvenska stamnätet för gas. Och i likhet med stamnätet, där både natur- och biogas transporteras, är den nya anläggningen flexibel och avsedd att också kunna användas för lagring och transport av förnybar gas.

LNG-projektet drivs i samarbete med Göteborgs Hamn. En modern infrastruktur för LNG ligger i linje med hamnens ambition att minska sjöfartens miljöpåverkan och skapa ett hållbart skandinaviskt godsnav.

I första hand vänder sig Donsö Shipping Meet till rederier och leverantörer av olika slag i shippingbranschen. Årets tema är Entreprenörskap och sjöfartens framtid. Utöver seminarier och utställningar blir det speed meetings – ett effektivt sätt att nätverka. Sammantaget räknar arrangörerna med 1 200 besökare, både svenska och internationella, under de två dagarna.

För mer information om LNG-infrastrukturen i Göteborgs Hamn, kontakta Eric van Gysel, 031-43 93 25, eller John Almen, tel 031-43 93 59.