Seminarier

Webinar om hur Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS

Den 12 mars bjuder COWI och Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret in till ett webinarium där ett pågående forsknings- och demonstrationsprojekt inom CCS presenteras. Ett projekt som kan leda till att Göteborg och Sverige blir först i världen med att skapa en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i industriell skala. Anmäl dig senast 10 mars.

Länk till eventet