Seminarier

Almedalens smartaste debatter om framtidens energi- och klimatpolitik!

MÅNDAG 3 OCH TISDAG 4 JULI.

För sjunde året i rad arrangerade Swedegas seminarier om energi- och klimatpolitik där näringsliv, politik och forskning diskuterade omställningen till förnybar och klimatsmart energi. Stort tack till alla medverkande och till publiken! Läs korta referat från respektive seminarium längre ner på sidan.

I filmen beskriver några av deltagarna i seminarierna varför gas är en del av ett smart och hållbart energisystem.

Här kan du ladda ner programmet som pdf-fil.

PROGRAM

Måndag 3 juli

13.00–14.00

Anna Grauers, Lars Mårtensson, Jakob Lagercrantz, Johan Zettergren 

Anna Grauers, Lars Mårtensson, Jakob Lagercrantz och Johan Zettergren.

Hur sänker vi klimatutsläppen från Sveriges fordon?

Idag domineras vägtransporter av diesel- och bensindrivna fordon. Samtidigt ska klimatutsläppen från transporter sänkas med 70 procent till 2030. Regeringen har föreslagit reduktionsplikt och skatteförändringar för att öka användandet av biodrivmedel. Är initiativet tillräckligt effektivt? I samarbete med Fores/2030-sekretariatet.

Medverkande:
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
Anna Grauers, affärschef, E.ON Biofor
Åsa Westlund (S), energipolitisk talesperson
Jakob Lagercrantz, Fores/2030-sekretariatet

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), riksdagsledamot
Johan Zettergren, VD Swedegas

Moderator Åsa Julin

KORT FRÅN SEMINARIET:

Lars Mårtensson menade att de alternativ som är effektivast och med störst potential kommer att vinna. ”Den mest uppenbara är biogasen, den har störst potential att ersätta diesel som fordonsbränsle”.

Anna Grauers, E.ON Biofor, betonade att politiken och företagen måste gå hand i hand. Diskutera gärna ett upplägg om nollutsläpp längre fram, men tekniken för nära-noll finns här och nu.

Det finns flera teknikspår att välja, tiden får visa vad som är den bästa lösningen. ”Biogasen är en elegant produkt då den löser andra samhällsproblem samtidigt, inte bara ett bränsle.”, sa Johan Zettergren, Swedegas.

Jakob Lagercrantz identifierade fienden: EU. ”Vi måste säkra den svenska modellen utan att EU stör oss. Vi måste ner, företag och politiker och vara på plats. 2030-omställningen är ett Sverigebygge, folkhemmet 2.0”.

Jennie Nilsson, ordförande i näringsutskottet, (som ersatte Åsa Westlund) vill premiera det som ger den önskvärda utvecklingen. Visst behövs incitament för att driva positiv utveckling men sannolikt också genom att göra det som inte är önskvärt oattraktivt.

Är politikerna modiga, undrade seminariets moderator Åsa Julin?

Politiken har en helt avgörande roll i att sätta färdriktningen, men har inte alltid alla svar vad gäller verktygen. Men det finns en bred överenskommelse i miljömålsberedningen. Bredden hade inte varit möjlig om inte politikerna hade varit modiga, svarade Jonas Jacobsson Gjörtler.

 

15.00–16.00

Stefan Savonen, Per Bondemark, Maria Sunér Fleming, Rickard Nordin, Karin Svensson Smith

Stefan Savonen, Per Bondemark, Maria Sunér Flerming, Rickard Nordin och Karin Svensson Smith.

Hur ser en hållbar energi­försörjning ut för industrin?

Behoven av klimatsmart energi för fordon, industrier, kommuner och hushåll är stor. Hur ska vi klara en omställning med bibehållen försörjningstrygghet och konkurrenskraft? På seminariet fick vi politikens och industrins perspektiv på frågan.

Medverkande:
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot
Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson
Per Bondemark, vice VD och inköpsdirektör, SSAB
Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv

Stefan Savonen, chef energi och klimat, LKAB

Moderator Johan Zettergren, VD Swedegas

KORT FRÅN SEMINARIET:

Både Stefan Savonen och Per Bondemark betonade behovet av förutsägbarhet från politiken. ”Har vi bara det, kan vi fixa resten”, sa Stefan Savonen. Per Bondemark påpekade att det även krävs infrastruktur – förbrukaren kan vara på andra ställen än där den flytande gasen finns.

Maria Sunér Fleming konstaterade att energiöverenskommelsen handlar bara om el och att det saknas långsiktighet kring gasförsörjningen och LNG. Oavsett storlek jobbar man inom industrin för att komma bort från fossila energikällor, men det sker inte över en natt, utan är långsiktiga processer.

Rickard Nordin tyckte att näringslivet får lita på att politiken sätter de mål som vi ska ha. ”Jag litar på marknaden, men då måste marknaden också lita på politiken, det går åt båda hållen.”

Karin Svensson Smith ansåg att det krävs en riksomfattande strategi som också tål utländsk granskning. Nu bygger vi stor del av vår omställning på att vi importerar bioråvaror. Och det har gjorts många investeringar i gas – de ska vi vara rädda om.

Vad har hänt när panelen träffas här igen 2030, undrade Johan Zettergren, och fick genomgående optimistiska svar. Industrin kommer att fixa detta utan detaljreglering.

 

Extra seminarium 16.30–17.30

Bilen, betan och beredskapen – är biogasen ett system för ett hållbart samhälle?

Arrangör: Nationell biogasstrategi, Energigas Sverige

 

Tisdag 4 juli

10.00–11.00

Magnus Wråke, Mats Flenhage, Johan Mörnstam, Lotta Brändström, Annaika Korzinek, Ulla Sandborgh, Karin Byman, Johan Zettergren

Från vänster: Markus Wråke (med ryggen mot kameran), Mats Flenhagen, Johan Mörnstam, Lotta Brändström, Annika Korzinek, Ulla Sandborgh, Karin Byman och Johan Zettergren. 

Hur skapar vi flexibilitet och leveranssäkerhet i energisystemet för att möta regionala behov?

Energibehovet skiljer sig mellan olika delar av Sverige och mellan olika delar av Europa. Har vi ett tillräckligt flexibelt energiutbud för att matcha efterfrågan? På seminariet diskuterades energisystemets roll för regional energiförsörjning och klimatsmart leveranssäkerhet för industri, transporter och hushåll. I samarbete med Energiforsk.

Medverkande:
Lotta Brändström, VD Göteborg Energi
Annika Korzinek, chef politisk rapportering, policy och språkfrågor, EU-kommissionen i Sverige
Karin Byman, energiexpert, IVA
Mats Flenhagen, CEO Power & Gas Division, Siemens
Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät
Johan Mörnstam, VD E.ON Elnät
Johan Zettergren, VD Swedegas

Moderator Markus Wråke, VD Energiforsk

KORT FRÅN SEMINARIET:

Annika Korzinek jämförde Sverige med övriga EU och konstaterade att Sverige ligger skyhögt över EU-målen när det gäller förnybart. I många andra länder så syftar det till att få bort beroendet av naturgas.

Ulla Sandborgh konstaterade att behoven av flexibilitet är stor när kärnkraften ska avvecklas. Innovation och teknologi är väldigt viktigt. ”Vi litar på att omvärlden fyller på när vi har brist i vårt land. Men det kommer vi aldrig att kunna lita på.”

Den dåliga nyheten är att omställningen mot vindkraft och förnybart försämrar leveranssäkerheten, men den goda nyheten är att det finns lösningar, menade Karin Byman. ”Ett stort problem är att vi sitter i våra stuprör och skattesystem och reglering är uppbyggt bränsle för bränsle. Så det borde ses över från grunden från ett systemperspektiv. Ska du få in mer förnybar energi i systemet måste man ta tillvara allt som finns.”

Mats Flenhagen betonade att sol och vind skapar möjligheter även för gaskraft. Gasen kan ta lastförändringar väldigt snabbt. ”Naturgasen idag är bryggan för att komma in i biogasen. Men den biogas som finns tillgänglig i dag är inte tillräcklig – enorma mängder måste produceras.”

Johan Mörnstam berättade om ett projekt i Skåne som handlar om att testa tekniken för småskalig produktion där kunderna engageras. Kunderna väljer i slutändan och det måste vara enkelt. Det är viktigt att engagera kunderna för att erbjuda det de vill ha. ”Målet är att testa tekniken, att göra det med kunder och också att titta på möjligheterna att koppla ifrån mikronätet från det storskaliga systemet.”

”Framtidens energifrågor kommer att handla om att energisystemet och de olika näten kommer att samverka i hög grad”, sa Lotta Brändström. Naturgasen har otroligt mycket fördelar jämfört med andra bränslen, men har utmaningen att den är fossil. Tillgängligt jämt, fossilfritt och kostnad är vad kunderna fokuserar på.

Johan Zettergren konstaterade att man måste utgå från kundens behov. Det kommer att behövas lagringstekniker. Biogasen kommer spela stor roll i transportsektorn. Och gas är mer än man ibland har förstått. Rörskräcken har varit utbredd bland politiker, men så länge infrastrukturen är flexibel för framtida behov, driftsäker och leveranssäker finns ingen anledning för oro.

 

14.00–15.00

Håkan Wirtén, Ulrica Messing, Johan Zettergren, Per-Inge Kruse, Rikard Engström, Mattias Goldmann

Håkan Wirtén, Ulrica Messing, Johan Zettergren, Per-Inge Kruse, Rikard Engström och Mattias Goldmann.

Energiomställning till havs och på land – hur kan tunga transporter minska sina utsläpp?

Både vägtransporter och sjöfart står inför ökade krav på minskade utsläpp. Men vad är förutsättningarna och incitamenten för transportsektorn att lyckas begränsa sina utsläpp på kort tid? Hur ser behoven för sjöfarten och tunga transporter ut? På seminariet diskuterades både möjligheter och utmaningar. I samarbete med Sweship.

Seminariet livestreamades av Fores på deras Facebooksida. Se hela här!

Medverkande:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF
Rikard Engström, VD Sweship
Per-Inge Kruse, Westport Göteborg
Ulrica Messing, styrelseordförande, Göteborgs Hamn
Johan Zettergren, VD Swedegas

Moderator Mattias Goldmann, VD Fores/2030-sekretariatet

KORT FRÅN SEMINARIET:

”Svensk sjöfart är den hållbaraste i världen just nu”, hävdade Rikard Engström. Det handlar om att inspirera varandra, hitta incitament och ge möjligheter att göra rätt investeringar. ”Det ska löna sig att göra rätt, det ska löna sig att gå före.”

Per-Inge Kruse påpekade att av globala transporter drivs cirka 90 procent med fossilt bränsle, och det är alldeles för mycket. Med tekniken som finns idag kan man ta ett steg fram, med morgondagens teknik ytterligare ett steg och med framtidens teknik ännu ett steg. ”Naturgasen måste alltid ses som en brygga för att övergå till ett biogassamhälle.”

”Sjöfarten måste och ska göra sin del i omställningen och för smarta transporter”, sa Ulrica Messing. Ett sätt att göra detta är via direktanlöp, det är bra för miljön och för affären. Fler och fler fartyg kommer att använda LNG (flytande naturgas). EU har bestämt att LNG är ett bränsle som core-hamnarna ska kunna hantera framöver, därför investerar Göteborgs Hamn i LNG-infrastruktur tillsammans med Swedegas.

”Vi måste flytta transporter från väg till sjö och räls”, betonade Håkan Wirtén. Sverige borde gå före för att ta sin del av minskningen. Två tredjedelar handlar om de lättare transporterna, och där är det elen som gäller som det ser ut. Vi behöver effektivisera hela system på den tunga transportsidan, och sen är det fordonen i sig. Men bränslet måste vara både förnybart och fossilfritt.

Det bästa har blivit det godas fiende, menade Johan Zettergren. Naturgasen är en brygglösning då vi inte kan få det bästa omedelbart. Kunderna kommer att ställa krav på förnybart, men går olika fort i olika sektorer.

”Hur lång är en brygga”, undrade Mattias Goldmann och sammanfattade diskussionen med att vi måste ha tuffare politiker och tuffare krav. Vi går gärna i bräschen och leder, det finns en stor potential och beredvillighet att ställa om och en bred samsyn om att klimat och globala luftkvalitetsproblem kan bekämpas tillsammans.