Seminarier

Välkommen till Almedalens smartaste debatter om framtidens energi- och klimatpolitik!

MÅNDAG 3 OCH TISDAG 4 JULI.

För sjunde året i rad arrangerar Swedegas seminarier om energi- och klimatpolitik där näringsliv, politik och forskning diskuterar omställningen till förnybar och klimatsmart energi.

De långsiktiga målen för svensk energipolitik är satta. Omställningen är i full gång. Hur ska Sverige både säkra sin konkurrenskraft och bidra med global klimatnytta i ljuset av de politiska processer som pågår? Vi diskuterar utifrån transportsektorns, industrins och regionernas behov.

Ulrika Messing, Markus Wråke, Åsa Westlund, Rickard Nordin, Karin Svensson Smith, Mattias Goldmann

Måndag 3 juli kl 17.30–18.45 har vi mingel i samarbete med Energigas Sverige.
Tisdag 4 juli blir det mingel kl 17.00–18.30.
Anmäl dig med namn och företag/organisation till almedalen@swedegas.se.

Vi finns på Hästgatan 2 (granne med Donners Brunn).

Välkommen!

Här kan du ladda ner programmet som pdf-fil.

PROGRAM

Måndag 3 juli

13.00–14.00, lättare servering

Hur sänker vi klimatutsläppen från Sveriges fordon?

Idag domineras vägtransporter av diesel- och bensindrivna fordon. Samtidigt ska klimatutsläppen från transporter sänkas med 70 procent till 2030. Regeringen har föreslagit reduktionsplikt och skatteförändringar för att öka användandet av biodrivmedel. Är initiativet tillräckligt effektivt? I samarbete med Fores/2030-sekretariatet.

Medverkande:
Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
Anna Grauers, affärschef, E.ON Biofor
Åsa Westlund (S), energipolitisk talesperson
Jakob Lagercrantz, Fores/2030-sekretariatet

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), riksdagsledamot
Johan Zettergren, VD Swedegas

Moderator Åsa Julin

 

15.00–16.00, lättare servering

Hur ser en hållbar energi­försörjning ut för industrin?

Behoven av klimatsmart energi för fordon, industrier, kommuner och hushåll är stor. Hur ska vi klara en omställning med bibehållen försörjningstrygghet och konkurrenskraft? Vi får politikens och industrins perspektiv på frågan.

Medverkande:
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot
Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson
Per Bondemark, vice VD och inköpsdirektör, SSAB
Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv

Stefan Savonen, chef energi och klimat, LKAB

Moderator Johan Zettergren, VD Swedegas

 

Extra seminarium 16.30–17.30

Bilen, betan och beredskapen – är biogasen ett system för ett hållbart samhälle?

Arrangör: Nationell biogasstrategi, Energigas Sverige

 

Tisdag 4 juli

10.00–11.00, lättare servering

Hur skapar vi flexibilitet och leveranssäkerhet i energisystemet för att möta regionala behov?

Energibehovet skiljer sig mellan olika delar av Sverige och mellan olika delar av Europa. Har vi ett tillräckligt flexibelt energiutbud för att matcha efterfrågan? Vi diskuterar energisystemets roll för regional energiförsörjning och klimatsmart leveranssäkerhet för industri, transporter och hushåll. I samarbete med Energiforsk.

Medverkande:
Lotta Brändström, VD Göteborg Energi
Annika Korzinek, chef politisk rapportering, policy och språkfrågor, EU-kommissionen i Sverige
Karin Byman, energiexpert, IVA
Mats Flenhagen, CEO Power & Gas Division, Siemens
Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät
Johan Mörnstam, VD E.ON Elnät
Johan Zettergren, VD Swedegas

Moderator Markus Wråke, VD Energiforsk

 

14.00–15.00, lättare servering

Energiomställning till havs och på land – hur kan tunga transporter minska sina utsläpp?

Både vägtransporter och sjöfart står inför ökade krav på minskade utsläpp. Men vad är förutsättningarna och incitamenten för transportsektorn att lyckas begränsa sina utsläpp på kort tid? Hur ser behoven för sjöfarten och tunga transporter ut? På seminariet diskuterar vi både möjligheter och utmaningar. I samarbete med Sweship.

Medverkande:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF
Rikard Engström, VD Sweship
Per-Inge Kruse, Westport Göteborg
Ulrica Messing, styrelseordförande, Göteborgs Hamn
Johan Zettergren, VD Swedegas

Moderator Mattias Goldmann, VD Fores/2030-sekretariatet