Seminarier
 • Almedalen, 1 juli 2014

  Tid för en ny energipolitik

  Mattias Goldmann var moderator när panelen diskuterade vad som krävs av en ny energipolitik.
 • Almedalen, 1 juli 2014

  Tid för en ny energipolitik

  Fullsatt på innergården på Hästgatan 1 när tisdagens första seminarium startade.
 • Almedalen, 1 juli 2014

  Fossilfri fordonsflotta - vad kan vi lära av Skåne och Stockholmsregionen?

  Hur ska vi nå målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030? Politiker och branschföreträdare diskuterade.
 • Almedalen, 1 juli 2014

  Sjöfarten ska med på tåget - grön omställning i Västsverige

  Här diskuterades LNG som en möjlighet för industrin, sjöfarten och övrig transportsektor.
 • Almedalen, 2 juli 2014

  Power to Gas - vindkraftens bästa vän. Kan Gotland visa vägen för smarta energisystem?

  Hur kan Power to Gas bidra till att öka andelen förnybart, var frågan för onsdagens första debatt.
 • Almedalen, 2 juli 2014

  Klimatmål och konkurrenskraft - regionala satsningar gör industrin klimateffektiv

  Exportindustrins konkurrenskraft var i fokus på det här seminariet.
 • Almedalen, 2 juli 2014

  Debatt - hur ser energipolitiken ut efter valet?

  Swedegas seminarieserie avslutades i flödande solsken med att företrädare för samtliga riksdagspartier debatterade energipolitikens vägval.

Almedalen 2014 med de smartaste debatterna om framtidens energi- och miljöpolitik!

Hur kan infrastrukturen för framtidens energiförsörjning utvecklas? Vad pågår för att nå klimatmål och stärka konkurrenskraften? Det var huvudfrågorna när företrädare för politik, näringsliv, miljöorganisationer och bransch diskuterade framtidens energi- och miljöpolitik på Swedegas seminarier i Almedalen 1 och 2 juli. Det var ofta fullsatt och diskussionerna var många och intensiva. Tack alla som medverkade i panelerna och alla ni som kom och lyssnade! 


Tisdag 1 juli

Tid för en ny energipolitik

I samarbete med 2030-sekretariatet.

Utsläppen av växthusgaser måste minska samtidigt som samhällets energibehov måste mötas. Hur ska den ekvationen gå ihop och vad krävs av en ny energipolitik? Kan en bredare och mer balanserad energimix vara lösningen? Och vilken betydelse spelar regionala projekt för omställningen? Företrädare för myndigheter, näringsliv och miljörörelsen diskuterade energipolitikens vägval. Vid seminariet presenterade också Göteborg Energi sin satsning på storskalig biogasproduktion, GoBiGas. 

DELTAGARE: Tomas Kåberger, professor, Chalmers • Pernilla Baralt, tf chef, EU-kommissionen Sverige • Maria Sunér Fleming, ansv energi- och klimatfrågor, Svenskt Näringsliv • Isadora Wronski, klimat- och energiexpert, Greenpeace • Åsa Burman, VD, GoBiGas (Göteborg Energi) • Irene Oskarsson, riksdagsledamot, (KD) • Berit Högman, riksdagsledamot, (S). Moderator: Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet 
 

Fossilfri fordonsflotta - vad kan vi lära av Skåne och Stockholmsregionen?

I samarbete med Region Skåne och Stockholm Gas.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende. Men hur ska det målet förverkligas? Vad lär vi oss av utvecklingen i två av Sveriges tillväxtregioner? Vilken roll kan gasen spela för transportsektorn och vad krävs av en nationell strategi för utveckling i hela Sverige? Omställningen av transportsektorn kräver nya grepp både vad gäller produktion och distribution av gas. Panelen debatterade gasens roll för transportsektorns omställning och vid seminariet presenterades även arbetet med den nationella biogasstrategin. 

DELTAGARE: Mattias Goldmann, VD, Fores/2030-sekretariatet • Roger Nilsson, VD, Swedish Biogas International • Ragnar Sjödahl, ansv fordonsgas, AGA Gas • Pontus Lindberg, regionråd (M), Region Skåne • Lukas Forslund, (C), Stockholms läns landsting • Cecilia Hedqvist, VD, Stockholm Gas. Moderator: Anders Mathiasson, Energigas Sverige 
 

Sjöfarten ska med på tåget - grön omställning i Västsverige

I samarbete med Göteborgs Hamn.

När sjöfarten möter nya miljökrav med en övergång till flytande naturgas, LNG, utvecklas energisystemet. I Göteborg projekteras en terminal för LNG med stor betydelse för industrin och transportsektorn. Terminalen kan vara katalysatorn för nästa steg, som både skapar arbetstillfällen och bidrar till sjöfartens omställning. Vad krävs för att utvecklingen ska ta fart och hur tar vi tillvara möjligheterna för industrins konkurrenskraft? Företrädare för sjöfartsnäringen, lokalt näringsliv och politiken diskuterade LNG:s möjligheter. 

DELTAGARE: Johan Nyhus, kommunalråd (S), Göteborgs Stad • Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M) • Lennart Pilskog, chef public affairs, AB Volvo • Elias Wästberg, chef public affairs, Göteborgs Hamn • Tryggve Ahlman, sjösäkerhet och teknik, Sveriges Redareförening • Carl-Lennart Axelsson, marknadschef, AGA Gas. Moderator: Johan Zettergren, Swedegas 


Onsdag 2 juli

Power to Gas - vindkraftens bästa vän. Kan Gotland visa vägen för smarta energisystem?

I samarbete med Energigas Sverige.

När vindkraften byggs ut skapas behov av lagringskapacitet i energisystemet. Hur kan Power to Gas bidra till att öka andelen förnybart? I Sverige har Swedegas har tagit initiativ till att starta en pilotanläggning. Den ska ge kunskaper och erfarenheter av Power to Gas under svenska förhållanden. En av kandidaterna för detta är Gotland. Vad skulle en satsning betyda för näringsliv och regional utveckling? Om detta debatterade en panel bestående av forskare, representanter för vindkraftsindustrin, det lokala näringslivet och politiken.

DELTAGARE: Tina Helin, VD, E.ON Gas Sverige • Stefan Sandelin, chef FoU, Cementa • Brittis Bentzler, regionråd (V), Region Gotland • Isabel Enström, (MP), Region Gotland • Andreas Wickman, vindkraftsentreprenör. Moderator: Martin Ragnar, SGC
 

Klimatmål och konkurrenskraft - regionala satsningar gör industrin klimateffektiv 

I samarbete med Svenskt Näringsliv.

För exportindustrin är konkurrenskraft genom klimateffektiva satsningar viktigt. Redan idag exporterar svensk industri ett klimatvärde genom effektiv produktion. Hur kan det värdet öka och samtidigt bidra till minskade klimatutsläpp? Vilka energibeslut krävs idag för att utvecklingen ska ta fart och de nationella klimatmålen nås samtidigt som konkurrenskraften stärks? Innebär politiska låsningar att de möjligheter som finns inte tas tillvara? Kring dessa frågor diskuterade representanter för energisektorn, näringslivet och politiken. 

DELTAGARE: Niklas Nordström, kommunalråd (S), Luleå kommun • Johan Johansson, riksdagsledamot (M) • Tomas Hirsch, chef energy management, SSAB • Håkan Jönsson, VD, Gävle Energi • Jacob Sandberg, affärsområdeschef, Outokumpu. Moderator: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv
 

Debatt - hur ser energipolitiken ut efter valet?

I samarbete med tankesmedjan Global Utmaning.

Swedegas seminarieserie avslutade med att riksdagspartierna möttes i en debatt om energipolitikens vägval. Supervalåret 2014 innebär på många sätt ett vägskäl för klimat- och energipolitiken. Framför oss ligger förhandlingar och beslut om EU:s klimatmål för 2030 och globala klimatförhandlingar i Paris. I Sverige fortsätter diskussionen utifrån Naturvårdsverkets färdplan för 2050 och om vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Frågor om sysselsättning och konkurrenskraft högt på agendan. 

DELTAGARE: Johan Johansson, (M) • Roger Tiefensee, (C) • Carl B Hamilton, (FP) • Irene Oskarsson, (KD) • Berit Högman, (S) • Lise Nordin, (MP) • Kent Persson, (V) • Anna Hagwall, (SD). Moderator: Ola Alterå och Nannan Lundin, Global Utmaning

Program:
Klicka här för program i PDF-format.