Seminarier

Almedalen 2018 – med de smartaste samtalen om klimat och energi!

Nu börjar årets seminarier i Almedalen ta form. Hållbarhet, försörjningstrygghet, flexibilitet och konkurrenskraft är centrala begrepp i årets upplaga av Swedegas seminarieserie.

Vi håller till på Hästgatan 2, mitt i Visby, och arrangerar fyra seminarier under två dagar:

 

Måndag 2 juli, kl 13–14

Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?

Seminariet utgår från försörjningstryggheten för framtidens energisystem med fokus på flexibilitet. Från att ha dominerats av stora centraliserade produktionsanläggningar går det svenska kraftsystemet mot en framtid med ökad andel förnybar elproduktion. Utvecklingen väcker farhågor för hur leveransen av el till industri och hushåll ska säkras. Vilka flexibla lösningar kan matcha utbud och efterfrågan i ett energisystem som domineras av en minskad andel planerbar elproduktion? Vilken strategi har politiken för att genomföra den energipolitiska överenskommelsen, där målet är att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040? Vilka investeringar och beredskap behöver näringslivet och ansvariga myndigheter ha för att hantera behovet av flexibla lösningar? Vi vänder oss till politiker och marknadsaktörer för att få deras syn på vilka lösningar som står till buds för att säkra försörjningstryggheten i det framtida energisystemet. Arrangeras i samarbete med Energiforsk.

Medverkande: Sofia Fölster, riksdagsledamot (M),  Emilia Töyrä, riksdagsledamot (S), Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola, Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS, Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät, Johan Zettergren, vd Swedegas.
Moderator:
Markus Wråke, vd Energiforsk


Måndag 2 juli, kl 14.30–15.30

Hur gör vi den nya Sidenvägen hållbar för Sverige?

Den nya Sidenvägen är ett av världens största infrastrukturprojekt och ska binda ihop Kina med Europa via handelsleder genom Centralasien. En allt större del av svenska transporter kommer därför starta i eller ha en slutdestination i Asien. Den nya Sidenvägen innebär nya exportmöjligheter för svensk industri och näringsliv, men också ökade klimatutmaningar längs transportlederna som behöver hanteras. Vad krävs för att näringslivet ska våga göra långsiktiga investeringar i miljövänliga transporter och hållbar infrastruktur längs Sidenvägen? Hur ska politiken hantera det geopolitiska skiftet som Sidenvägen innebär? Hur vi gör den nya Sidenvägen hållbar för Sverige? Tillsammans med representanter för politiken och näringslivet diskuterar vi vad den nya Sidenvägen innebär för Sverige geopolitiskt, ekonomiskt och miljömässigt. Arrangeras i samarbete med Svensk Sjöfart.

Bland de medverkande: Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn, Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart, Lars Höglund, vd Furetank Rederi.
Moderator:
Mattias Goldmann, vd Fores

 

Tisdag 3 juli, kl 10–11

Industriell renässans – skapar den hållbarhet och konkurrenskraft i USA och i Sverige?

I tider av omställning på den globala energimarknaden riktas blickarna mot USA. Fallande energipriser har gjort tillverkning i landet mer attraktivt och allt oftare pratas det om reshoring, där företag flyttar tillbaka sin produktion till hemlandet. Samtidigt är det amerikanska energilandskapet mer komplext än på mycket länge. När president Trump vill dra sig ur Parisavtalet och stärka kolindustrin går amerikanska städer, företag och delstater i framkant när det gäller tuffa lagar, regelverk och innovationer för en fossilfri energiproduktion. I Sverige har regeringen tagit fram en strategi för nyindustrialisering. Gemensamt för diskussionerna i USA och i Sverige är industrins roll för att motverka utanförskap i mindre och medelstora orter. Hur bör den svenska energi- och industripolitiken förhålla sig till utvecklingen i USA? Hur främjar vi industrins förutsättningar i energiomställningen? Vilka svenska lärdomar kan politiker och näringsliv dra av det amerikanska energilandskapet?

Bland de medverkande: Peter Dahlen, vd American Chamber of Commerce, Elin Akinci, marknadsanalytiker Energimyndigheten, Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt Näringsliv, Martin Pei, teknisk direktör SSAB
Moderator: Åsa Julin

 

Tisdag 3 juli, kl 13–14

Nya affärsmodeller när energimarknaden ställer om – vad kan vi lära i tider av disruptiv omställning?

Energimarknaderna befinner sig i en tid av disruptiv omställning. En central drivkraft är digitalisering som ger nya aktörer möjligheter att påverka utvecklingen på energimarknaden. När nya aktörer erbjuder och kommunicerar i egna nätverk suddas gränserna ut mellan olika affärsverksamheter. Tjänster kombineras där slutkunden också kan vara producent av el. Utvecklingen är särskilt utmanande i energisektorn som bygger på traditionella värdekedjor från producent till slutkund. De nya förutsättningarna i ett förändrat energilandskap leder till att gamla affärsmodeller utmanas och omprövas. Men det finns andra branscher som har ställt om och lyckats bli framgångsrika. Nya företag har skapats där kundrelationen, digitalisering och hållbara tjänster ligger i centrum för de nya affärsmodellerna. Seminariet behandlar erfarenheterna från olika branscher och vad energiaktörer kan lära sig när det gäller nya innovativa och hållbara affärsmodeller i förändrade marknader.  

Bland de medverkande: Marc Hoffmann, Sverigechef E.ON, Lars Mårtensson, chef Miljö & innovation Volvo AB, Catarina Naucler, utvecklings- och innovationschef Fortum, Hanna Paradis, affärsutvecklare, Swedegas
Moderator:
Johan Zettergren, vd Swedegas

 

* EXTRA SEMINARIUM *

Tisdag 3 juli, kl 16.30–17.30

Strategin för att realisera biogasens nyttor

Biogasen är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de tuffa miljö- och klimatmål som regeringen och FN har satt upp. Biogas skapar dessutom försörjningstrygghet, nya jobb och ger växtnäring till jordbruket. Men för att förverkliga biogasens samhällsnyttor behövs en strategi – snart. Arrangeras av Energigas Sverige i samarbete med Swedegas.

Medverkande: Maria Malmkvist, Energigas Sverige, Jan Strandhede, Volvo AB, Hanna Paradis, Swedegas, Anders Mathiasson, Energigas Sverige.

 

 

Välkomna!